ForsideVesthimmerlandSocialtilsyn Nord har foretaget uanmeldt tilsyn på Limfjordsskolen

Socialtilsyn Nord har foretaget uanmeldt tilsyn på Limfjordsskolen

Socialtilsyn Nord har foretaget uanmeldt tilsyn på Limfjordsskolen

Børne- og Familieudvalget i Vesthimmerland Kommune holder årets første udvalgsmøde den 9. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Tilsyn Limfjordsskolen – 2023

Socialtilsyn Nord foretager tilsyn, dels som anmeldte og dels som uanmeldte tilsyn, for at vurdere om tilbuddet, i denne sammenhæng Limfjordsskolen, har den fornødne kvalitet og samlet set opfylder betingelserne for godkendelse.

Socialtilsyn Nord har foretaget uanmeldt tilsyn den 16.10.2023 på Projektværkstedet, uanmeldt tilsyn den 12.10.2023 på Valmuevej, Limfjordsskolen og Projektværkstedet 2. Socialtilsyn Nord vurderer i Tilsynsrapporten, at tilbuddet på Limfjordsskolen fortsat kan godkendes, og at Limfjordsskolen har den fornødne kvalitet vurderet ud fra de otte temaer i tilsynet.

Baggrund

Limfjordsskolen er Vesthimmerlands Kommunes tilbud under Rammeaftalerne til borgere med udviklingshæmning i alderen 16-55 år, borgerne er dog fra det 18. år på Valmuevej. Limfjordsskolen er et efterskolelignende tilbud for elever, som har afsluttet grundskolen på specialskoler eller i specialklasser. På Limfjordsskolen tilbydes også STU (Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse) med mulighed for bodel. Limfjordsskolen modtager elever fra flere kommuner i Jylland og kan derfor tilbyde et helt særligt ungemiljø for op til 38 udviklingshæmmede.

Desuden tilbyder Limfjordsskolen et aktivitets- og samværstilbud samt et beskyttet værkstedstilbud. Limfjordsskolen har i alt 48 pladser.

Socialtilsyn har i henhold til Lov om Socialtilsyn gennemført uanmeldte tilsyn. Ved disse tilsyn har fokus været på, om tilbuddet har den fornødne kvalitet set i forhold til tilbuddets målgruppe.

Socialtilsyn Nord arbejder efter en lovpligtig kvalitetsmodel, hvor Limfjordsskolen er bedømt ud fra 7 fastlagte kriterier, ligesom regnskab og budgetter er en del af tilsynet. De 7 kriterier er: Uddannelse og beskæftigelse; Selvstændighed og relationer; Målgruppe, metoder og resultater; Sundhed og trivsel; Organisation og ledelse; Kompetencer samt Fysiske rammer.

I kvalitetsmodellen vurderes de 7 kriterier ud fra følgende skala (Økonomi og budgetter vurderes ikke ud fra disse kriterier):

5: i meget høj grad opfyldt

4: i høj grad opfyldt

3: i middel grad opfyldt

2: i lav grad opfyldt

1: i meget lav grad opfyldt

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af:

Uanmeldt besøg på Projektværkstedet den 16.10.2023

Uanmeldt besøg på Valmuevej den 12.10.2023

Uanmeldt besøg på Limfjordsskolen den 12.10.2023

Uanmeldt besøg på Projektværkstedet 2 den 12.10.2023

Interview af 11 borgere

Interview af 3 medarbejdere

Telefonsamtale med leder

Telefonsamtale med pårørende.

Socialtilsyn Nords vurdering af de 7 kriterier i forbindelse med de anmeldte og uanmeldte tilsyn på Limfjordsskolen

KriterierGennemsnitlig vurdering 2020Gennemsnitlig vurdering 2021Gennemsnitlig vurdering 2022Gennemsnitlig vurdering 2023
Uddannelse og beskæftigelse5,05,05,04,8
Selvstændighed og relationer4,54,54,54,5
Målgruppe, metoder og resultater4,34,84,84,5
Sundhed og trivsel4,65,04,94,9
Organisation og ledelse4,24,64,75,0
Kompetencer5,05,05,05,0
Fysiske rammer5,05,05,05,0
Gennemsnitlig vurdering4,664,844,844,81

Tilsynet var anmeldt i 2020, 2021 samt 2022, hvorimod tilsynet var uanmeldt i 2023.

Vedrørende det 8. kriterie Økonomi skriver Socialtilsyn Nord: Socialtilsyn Nord vurderer, at tilbuddet har den fornødne økonomiske kvalitet. Tilbuddets økonomi er således bæredygtig, og der er sammenhæng mellem pris og kvalitet. Økonomien er gennemskuelig for brugere og visiterende kommuner.

Vurderingsgrundlag: Budget 2023 og årsrapport 2022.

Forventet konsekvens

Socialtilsynet  skal overordnet vurdere om tilbuddet på Limfjordsskolen er økonomisk og kvalitativt bæredygtigt. Den meget fine tilsynsrapport fra Socialtilsyn Nord bekræfter, at Limfjordssskolen har et bæredygtigt tilbud..

Organisering og kommunikation

Socialtilsyn Nord har været på uanmeldt tilsyn på Limfjordsskolen den 12.10.2023 samt den 16.10.2023, afviklet interviews med borgere, pårørende, medarbejdere samt ledelsen, udarbejdet en Tilsynsrapport, som Limfjordsskolen har modtaget ultimo november 2023.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om socialtilsyn

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Børne- og Familieudvalget og sendes til orientering i Handicaprådet

Administrationen indstiller

  1. at tilsynsrapporten for Limfjordsskolen 2023 tages til efterretning
  2. at tilsynsrapporten for Limfjordsskolen 2023 sendes til orientering i Handicaprådet
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler