ForsideVesthimmerlandOrientering om arbejdet med at nedbringe udgifter til tomgangsleje

Orientering om arbejdet med at nedbringe udgifter til tomgangsleje

Orientering om arbejdet med at nedbringe udgifter til tomgangsleje

Sundhedsudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 10. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om arbejdet med at nedbringe udgifter til tomgangsleje

Sundhedsudvalget forelægges en status på tomgangsleje på Vesthimmerlands Kommunes almene ældreboliger.

Baggrund

Vesthimmerlands Kommune har i en årrække haft stigende udgifter til tomgangsleje på kommunens almene ældreboliger. På baggrund af de stigende udgifter er der de seneste år lagt en stor indsats i at få belyst udfordringerne med tomgangsleje og dermed at få nedbragt udgifterne.

Arbejdet omkring tomgangsleje har bl.a. resulteret i:

 • Beslutning om at åbne op for anvendelse af almene ældreboliger til andre borgere end borgere som oprindeligt er i målgruppen for en ældrebolig.
 • Salg af ældreboliger som var ejet af DSI Ældreboliger.
 • Orientere boligforeninger om deres ansvar for at udleje tomme boliger.
 • Anvendelse af boliger til tryghedsboliger.

Kort om almene ældreboliger

Almene ældreboliger er boliger, der ved kommunalbestyrelsens tilsagn om offentlig støtte, er mærket som almene ældreboliger. Boligerne skal være særligt egnede for ældre og personer med fysisk eller psykisk handicap og skal fortrinsvist udlejes til disse målgrupper.

Almene ældreboliger kan etableres og indrettes på forskellige måder, alt efter hvilke persongrupper og behov boligerne skal rumme. Ældreboliger kan etableres som:

 • Plejeboliger, dvs. ældreboliger med tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov.
 • Selvstændige boliger, enten ved boligforeningens eller kommunens egen ejendomme.
 • Bofællesskaber, enten individuelle eller kollektive.

Status på tomgangsleje på almene ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune

Vesthimmerlands Kommune ældreboliger er listet og beskrevet i vedlagte bilag Status på tomgangsleje på ældreboliger i Vesthimmerlands Kommune. Tomgangsleje på plejeboliger er ikke medtaget, da udviklingen herfor følges i arbejdet med strukturændringer på området.

Tomgangsleje på selvstændige ældreboliger

Ud af kommunens 107 selvstændige ældreboliger var 25 boliger ledige pr. 15. december 2023.

Her er ældreboligerne som har været driftet af DSI Ældreboliger ikke medtaget, da D.S.I Ældreboliger opløses pr. 31.12.2023 og boligerne er frasolgt.

De ledige boliger ligger hovedsageligt på 4 adresser for hvilke der er lavet en plan.

 • Nygade i Østrup: I alt 4 boliger, hvor 3 boliger er ledige. Nygade er indstillet til nedrivning ved landsbyggefonden og der afventes.
 • Lykkesgård i Løgstør: I alt 20 boliger, hvor 10 er ledige. Det er besluttet at Lykkesgård skal anvendes til tryghedsboliger, og det forventes at antallet af ledige boliger vil falde.
 • Grønningen: I alt 22 boliger, hvor 3 er ledige. Nye interne arbejdsgange forventes at medvirke til færre ledige boliger.
 • Solkrogen 1-5: I alt 6 boliger som alle er ledige. D. 22. november 2023 besluttede økonomiudvalget at ejendommen skal sælges øremærket til seniorbofællesskaber. Ejendommen sættes til salg når seniorbofællesskaber er defineret af sundhedsudvalget.

Tomgangsleje på bofællesskaber

Ud af 154 boliger var 12 ældreboliger ledige pr. 15. december 2923.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Orientering om arbejdet med at nedbringe udgifter til tomgangsleje forelægges Sundhedsudvalget og efterfølgende Økonomiudvalget.

Sagen afgøres i

Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

 • at orienteringen om arbejdet med at nedbringe udgifter til tomgangsleje tages til efterretning.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler