ForsideVesthimmerlandAnalyse af museumsstrukturen i Vesthimmerland

Analyse af museumsstrukturen i Vesthimmerland

Analyse af museumsstrukturen i Vesthimmerland

Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 8. januar 204, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Analyse af museumsstrukturen i Vesthimmerland

Kultur- og Fritidsudvalget præsenteres for indholdet af analyse af Vesthimmerlands Kommunes museumsstruktur udarbejdet af HAVE Kommunikation & PR. Udvalget drøfter indledende analysens anbefalinger og godkender den videre procesplan.

Baggrund

På baggrund af Byrådets beslutning om, at alle fagudvalg skal arbejde med struktur på de respektive områder, har Kultur- og Fritidsudvalget besluttet at gennemføre en analyse af kommunens museumsstruktur. Formålet med strukturanalysen er, at sætte fokus på kvalitetssikring og udvikling de kulturelle tilbud til kommunens borgere, jf. Kulturpolitikkens perspektiver og de tilhørende udviklingsplaner. Der er ikke tale om besparelsestiltag, men om en vurdering af mulighederne for at få mere kultur for pengene i Vesthimmerlands Kommune.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 14. august 2023 blev forslag til kommissorium og tidsplan for analyse af kommunens museumsstruktur godkendt. Kommissorium vedlagt i bilag.

Jævnfør kommissoriet fik HAVE Kommunikation & PR til opgave, at udarbejde en rapport, der indeholder flg.:

 • Indholdsanalyse. Analyse af de otte museer med hensyn til faglig profil, økonomi, organisation og rammer. Heri indgår data-indsamling og inddragelse af de syv museer.
 • Analyse af lokalarkivernes økonomi og organisering samt anbefaling for fremtidigt niveau og ressourceforbrug
 • Strategisk analyse og anbefalinger. Analyse og anbefalinger i forhold til de lokale forhold, herunder den kommunale økonomi.
 • Præsentation af vision for museumsvæsenet i Vesthimmerland Kommune samt scenarier til efterfølgende politisk drøftelse og beslutning.

Forventet konsekvens

Ole Winter fra HAVE Kommunikation & PR deltager i mødet fra kl. 15.30 og præsenterer analysen. Analysen vedlagt i bilag.

Organisering og kommunikation

Analysen vil blive præsenteret for Byrådet ved temamøde den 25. januar 2024.

Forvaltningen anbefaler at der arbejdes videre med analysen og dens anbefalinger efter følgende tids- og handleplan

 • Rapporten præsenteres for bestyrelserne for Museer i Vesthimmerlands Kommune på fællesmøde den 25. januar 2024 kl. 18.30 på rådhuset i Aars.
 • Kultur- og Fritidsudvalget afholder efterfølgende bilaterale dialogmøder med respektive bestyrelser om anbefalingerne i første kvartal
  2024, møderne holdes lokalt på de enkelte Museer
 • Forvaltningen udarbejder konkret forslag til fremtidig museumsstruktur på baggrund af politiske drøftelser og dialogmøder,
 • Politisk behandling med start i Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2024.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget

Administrationen indstiller

 • at Kultur- og Fritidsudvalget indledende drøfter analysens indhold og anbefalinger og
 • at forslag til tids- og procesplan for det videre arbejde med analysens anbefalinger godkendes.

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet