ForsideRebildFritvalgspris for træning 2024 i Rebild Kommune

Fritvalgspris for træning 2024 i Rebild Kommune

Fritvalgspris for træning 2024 i Rebild Kommune

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget i Rebild Kommune holder møde den 10. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Beslutningssag: Fritvalgspris for træning 2024.

Voksne i Rebild Kommune har frit valg mellem den kommunale træningsenhed og 3 godkendte private fysioterapiklinikker ved genoptræning og vedligeholdelsestræning samt genoptræning efter sygehusbehandling. Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om en stigning i træningstaksterne for 2024.

Text

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget godkender taksterne for 2024.

Sagsfremstilling

Træningstaksterne til private leverandører skal afspejle kommunens gennemsnitlige langsigtede omkostninger ved at levere samme træningsindsatser. Dette er både reguleret i den gældende leverandørkontrakt og i lovgivningen.

Taksterne beregnes ved, at det kommende års budget for den kommunale træningsenhed divideres med det antal træningstimer, som den kommunale træningsenhed forventes at levere. Hertil lægges såkaldt overhead på ca. 5%. Overhead er kommunens centrale udgifter til træningsopgaven, som ikke konteres direkte på træningsenhedens budgetområde, som fx lønadministration, bygninger og lignende.

På træningsområdet er der to takster; en takst for basal genoptræning og en takst for avanceret genoptræning. Taksten for avanceret genoptræning er højere end for basal. For det første kræver avanceret genoptræning et højere kompetenceniveau og dermed et højere lønniveau. For det andet kræver opgaven mere indirekte tidsforbrug til koordinering, dokumentation og kørsel. Lønniveauet og det indirekte tidsforbrug er indeholdt i taksten.

Timetaksten udbetales pr. time, som en medarbejder bruger sammen med én borger. Det betyder, at hvis medarbejderen har fx 3 borgere på et hold samtidigt, udbetales der timetakst for alle 3 borgere. Dette giver leverandøren et økonomisk incitament til at anvende holdtræning. Holdtræning giver dels kommunen lavere udgifter til træningen, og dels giver det bedre resultater for nogle målgrupper.

I taksterne for 2023 var det forudsat, at 40% af timerne skulle foregå på hold. Dette er reduceret til 34% i 2024. Den lavere andel på hold skyldes, at Byrådet med den delvise genåbning af budget 2023 besluttede at forkorte den gennemsnitlige forløbslængde. Den blev forkortet med 47 minutter, så den nu er 6 timer. Denne beslutning reducerer den samlede omkostning til et træningsforløb. Men timeprisen bliver marginalt højere, fordi en lavere andel af timerne foregå på hold. Dette skyldes, at opstart og afslutning foregår individuelt, og at disse elementer udgør nu en større procentvis andel af det samlede forløb.

Når andelen af taksttimerne på hold falder, vil det kræve flere løntimer at levere en taksttime.

Derfor stiger taksterne for 2024.

Timepris til private leverandører

20232024
Basal genoptræning383 kr./time459 kr./time
Avanceret genoptræning592 kr./time618 kr./time

Timepris til den kommunale leverandør

20232024
Basal genoptræning364 kr./time438 kr./time
Avanceret genoptræning564 kr./time589 kr./time

Økonomi

Hvis antallet af afregnede timer i 2024 ender på det forventede, vil takststigningen medføre en merudgift på 0,3 mio. kr. til de private og den kommunale leverandør. Forvaltningen følger udviklingen tæt. Eventuelle indikationer på budgetoverskridelser vil blive fremlagt i forbindelse med økonomivurderingerne.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler