ForsideRebildKommunalt behandlingstilbud i Rebild til børn og unge i mistrivsel

Kommunalt behandlingstilbud i Rebild til børn og unge i mistrivsel

Kommunalt behandlingstilbud i Rebild til børn og unge i mistrivsel

Børne- og Familieudvalget i Rebild Kommune holder møde den 10. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Beslutningssag: Kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i mistrivsel

Resume

Kort beskrivelse af den nye kommunale opgave om at oprette et kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel. Desuden skal der tages politisk stilling til, hvor opgaven placeres i Rebild Kommune samt finansiering heraf.

BILAG: Faglig ramme boern og unge psykisk mistrivsel.pdf

Text

Børne- og Familieudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget over for Økonomiudvalg og Byråd anbefaler

– at opgaven samt ledelse og drift af tilbuddet organisatorisk bliver lagt under Inklusion/PPR.

– at der gives en hensigtserklæring om, at midler der tildeles Rebild Kommune anvendes til oprettelse og drift af det kommunale behandlingstilbud

Sagsfremstilling

Alle landets kommuner skal oprette et lettilgængeligt, ensartet kommunalt behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel eller i risiko for at udvikle psykisk lidelse i alderen fra 6-17 år. Tilbuddet skal være af høj kvalitet, synligt, effektivt og velkoordineret med kommunens øvrige indsatser. Tilbuddet udgøres af evidens- og manualbaseret screening og behandling rettet mod forskellige tegn på psykisk mistrivsel. Det kan eksempelvis være behandling for let til moderat ADHD, depression, angst og tidlige tegn på spiseforstyrrelse. Behandlingen vil ofte have form af individuel behandling direkte til barnet/den unge, men kan også være gruppebehandling eller intensiv vejledning til forældre. De faglige anbefalinger er, at det er autoriserede psykologer, der varetager behandlingen og/eller psykologer på vej mod autorisation.

Der er lavet ny lovgivning i forbindelse med tilbuddet, da det ikke tidligere har været en opgave, som kommunerne har været forpligtet til. Derfor har Rebild Kommune pt. ikke indsatser, der kan overgå til dette tilbud. Dog har Rebild Kommune kompetencerne til stede til at varetage dele af opgaven, såsom Chilled og Cool Kids og disse 2 indsatser forventes fremover, at blive en integreret del af det nye tilbud. Den nye lovgivning henhører under sundhedsloven og er pt. førstebehandlet i Folketinget. Tilbuddet er opstået, som en del af den politiske aftale ”10-årsplanen for Psykiatri”.

Centrene omkring hele børne- og ungeområdet anbefaler, at opgaven i Rebild Kommune skal varetages af PPR, der har den faglige viden og erfaring med to af de tilbud, der fremadrettet kommer til at høre under det kommunale behandlingstilbud. I givet fald vil PPR ansætte personale til opgaven og indgå i tæt samarbejde med alle kommunens øvrige centre og afdelinger om at udarbejde tilbuddet, så det får relevant sammenhæng til kommunens øvrige opgaveløsning og bliver en naturlig del af kommunens tilbudsvifte fremover.

I 2023 blev 100 millioner fordelt mellem kommunerne til at begynde arbejdet med drøftelserne og evt. iværksætte behandling.

I 2024 får kommunerne 257 millioner til opgaven; dog skal Regionerne muligvis have en andel af disse midler. Vi kender derfor ikke det præcise beløb, der tilfalder Rebild Kommune. I årene fra 2025 og frem er der afsat 250 millioner til tilbuddet.

Den endelige fordeling til oprettelse af tilbuddet kendes ikke p.t., men der er behov for en afklaring af, hvordan opgaven skal finansieres i Rebild Kommune, hvorfor der anmodes om en hensigtserklæring herpå. Når den endelige fordeling og andel til Rebild Kommune er kendt, vil der blive udarbejdet en sag om tillægsbevilling vedr. 2024.

Økonomi

Når der foreligger afklaring af fordelingen af de 257 mio. kr. mellem regioner og kommuner, forventes det også, at det er afklaret, hvordan kommunerne kompenseres for udgiften i 2024. Således at der kan anvises finansiering af en tillægsbevilling.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler