ForsideMariagerfjordEndelig vedtagelse af lokalplan 189/2023 for bolig og erhvervsområde ved Rostrup Skolevej...

Endelig vedtagelse af lokalplan 189/2023 for bolig og erhvervsområde ved Rostrup Skolevej i 9510 Arden

Endelig vedtagelse af lokalplan 189/2023 for bolig og erhvervsområde ved Rostrup Skolevej i 9510 Arden

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder møde den 5. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Endelig vedtagelse af lokalplan 189/2023 for bolig og erhvervsområde ved Rostrup Skolevej i 9510 Arden

Forslag til Lokalplan 189/2023 for bolig- og erhvervsområde ved Rostrup Skolevej har været i offentlig høring i perioden 22. september 2023 til 19. december 2023.

Ejeren af ejendommen, som tidligere har huset Rostrup Skole, ønsker at få udvidet de eksisterende anvendelsesmuligheder af bygningerne og området omkring den tidligere skole. I den gældende lokalplan er området udlagt til offentlige formål herunder skole, idrætsplads, sociale- og/eller kulturelle institutioner. Grundejeren ønsker, at området i stedet kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 189/2023 for bolig- og erhvervsområde ved Rostrup Skole skal vedtages endeligt.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At lokalplan 189/2023 for bolig- og erhvervsområde ved Rostrup Skolevej i Rostrup vedtages endeligt med følgende ændringer:
  • At det indarbejdes i lokalplanens redegørelse, at den eksisterende bebyggelse skal undersøges for flagermus inden nedrivning.
  • At afsnittene om virksomheder med særlige beliggenhedskrav og støjbelastede arealer tages ud af lokalplanen, da den registrerede skydebane udenfor lokalplanområdet ikke er aktiv og derved ikke har betydning for den fremtidige anvendelse til blandet bolig og erhverv.
  • At der laves redaktionelle ændringer i afsnittet om spildevand.

Sagsfremstilling

Baggrund

Ejeren af ejendommen, som tidligere husede Rostrup Skole, ønsker at få udvidet de eksisterende anvendelsesmuligheder af bygningerne og området omkring den tidligere skole. I den gældende lokalplan er området udlagt til offentlige formål herunder skole, idrætsplads, sociale- og/eller kulturelle institutioner. Da det ikke længere er aktuelt at indrette disse funktioner i bygningerne, ønsker grundejeren, at området i stedet kan anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Lokalplanen giver mulighed for, at området kan anvendes til erhverv i form af lettere håndværks-, værksteds- og iværksættervirksomheder, liberalt erhverv, lager, serviceerhverv, kontorer, foreningslokaler samt kantine- og cateringsvirksomheder.

En nærliggende boligejendom og en ejendom, som huser en tømrervirksomhed i lokalplanområdet, inddrages i lokalplanområdet for dermed at udvide deres anvendelsesmuligheder på lige fod med Rostrup Skole.

Formål

Fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til Lokalplan 189/2023 for et bolig- og erhvervsområde ved Rostrup Skole. I lokalplanen udlægges området til blandet bolig og erhverv i form af lettere håndværks-, værksteds-og iværksættervirksomheder, liberale erhverv, serviceerhverv, foreningslokaler samt kantine- og cateringvirksomheder.

I lokalplanen er det sikret, at en beplantning langs den østlige grænse af den ejendom, som tidligere husede Rostrup Skole, bevares og opretholdes i en bredde af fem meter.

Høringssvar

Forslag til Lokalplan 189/2023 har været i offentlig høring i fire uger, og der er i løbet af høringsfasen indkommet to høringssvar.

Høringssvarene er kommet fra Miljøstyrelsen og en privat grundejer. Høringssvarene omhandler vejadgang, støj og flagermus.

Fagenheden henviser til vedhæftede høringsnotat, hvori høringssvarene er nærmere beskrevet.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet