ForsideVesthimmerlandBeskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland behandler: Opfølgning investeringscase sygedagpenge

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland behandler: Opfølgning investeringscase sygedagpenge

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland behandler: Opfølgning investeringscase sygedagpenge

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune holde møde den 27. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Opfølgning investeringscase sygedagpenge

Resume

På mødet 31. maj 2023 besluttede Beskæftigelsesudvalget at investere i indsatsen på sygedagpenge “Ny styrket indsats”, som en del af den samlede aktiveringsstrategi. I den forbindelse ønskede Beskæftigelsesudvalget løbende opfølgning på investeringscasen.

Sagen fremsendes til orientering

Baggrund

Målet med investeringscasen – “Ny styrket indsats” på sygedagpengeområdet – er at nedbringe antallet af langvarige sygedagpengesager. Dette skal ske ved tilførsel af personaleressourcer i form af tre fuldtidsstillinger med henblik på, at reducere sagsstammen hos den enkelte medarbejder samt varigheden af sagerne.
Yderligere ændres organiseringen således, at alle medarbejdere i Sygedagpengeafdelingen arbejder med sagerne fra start til slut.

Investeringscasen strækker sig over tre år – fra 1. august 2023 til 31. juli 2026.

Administrationen har udarbejdet en opfølgning pr. 31. december 2023. Opfølgningen indeholder kun de faktiske data for investeringscasen, og kan derfor ikke umiddelbart sammenholdes med udviklingen på sygedagpengeområdet som helhed.

Forventet konsekvens

I den samlede periode forventes antallet af sygedagpengesager, der er over 53 uger, at blive reduceret med 135 sager.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Ved beregningen af økonomien er der taget udgangspunkt i antal afsluttede sager over 53 uger pr. 31. december 2019 (udtræk fra Jobindsats) sammenholdt med antal afsluttede sager over 53 uger pr. 31. december 2023 (udtræk fra Expose).

Udtrækkene er lavet pr. 08.02.2024 og viser, at der pr. 31. december 2023 er afsluttet 29 sager mere end det var tilfældet pr. 31. december 2019. De afsluttede sager, betragtes som 29 helårspersoner.

Skemaet viser afslutningsårsager, og som det fremgår, er der 13 af de 29 afsluttede sager, der overgår til nedenstående tre målgrupper.

Ovennævnte viser, at der pr. 31. december 2023 er et mindreforbrug på 832.223 kr.
Lønudgiften til de 3 medarbejdere er indregnet for hele perioden, ligeledes som udgifterne til anden forsørgelse er indregnet for hele perioden.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

IndstillingAdministrationen indstiller

  • at orienteringen tages til efterretning.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler