ForsideVesthimmerlandTilskud vedligeholdelse i 2024 til hallerne i Vesthimmerland

Tilskud vedligeholdelse i 2024 til hallerne i Vesthimmerland

Tilskud vedligeholdelse i 2024 til hallerne i Vesthimmerland

Kultur og Fritidsudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 26. februar 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Fordeling af midler til hallernes vedligeholdelse i 2024.

Baggrund

Ultimo 2019 og primo 2020 blev der udarbejdet nye tilstandsrapporter for alle idrætshaller. Ud fra disse besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på mødet den 1. april 2020 principper for fordeling af tilskud til halvedligeholdelse.

Følgende prioritering blev besluttet:

1. K3-forhold

2. Energiprojekter

3. K2-forhold

4. K1-forhold

5. Handicapforhold

Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte endvidere tilskudsprocenten for de forskellige typer vedligeholdelsesprojekter til 50 %.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede den 4. december 2023, at fra 1. januar 2024 finansieres energiforbedringsprojekter med 50 % tilskud og 50 % egenfinansiering. Den forventede driftsreduktionen fordeles med 50/50. Dermed beholder hallen selv 50 % af besparelsen, mens de resterende 50 % falder tilbage til Vesthimmerlands Kommune og tilføres vedligeholdelsespuljen. Dermed akkumuleres puljen over tid.

Den opnåede driftsreduktion opgøres efter første hele kalenderår og sammenholdes med den beregnede driftsreduktion, hvorefter besparelsen aftales mellem hallen og forvaltning. Driftsreduktionen fraregnes hallens driftstilskud allerede året efter første hele kalenderår, og tilføres halvedligeholdelsespuljen.

På baggrund af forespørgsel fra forvaltningen til alle haller, er der modtaget ansøgninger fra 5 haller til puljen for halvedligeholdelse i 2024:

HalProjektEnergi-forbedrings-projektAntal tilbud indhentetBeløb (kr.)(100 %)Tilskudsbeløb (kr.)(50 %)Moms-registreret
Strandby HallenNyt tag og isoleringX2553.250276.625Nej
Etablering af solcelleanlægX2506.250253.125Nej
Idrætscenter ØstermarkenUdskiftning af gulv i springsal, depot og spejlsal2763.163381.582Nej
Hvalpsund HallenFire nye flugtvejsdøre1104.26052.130Ja
Nyt energirigtigt inventar i køkkenXDele heraf allerede indkøbt15.0007.500Ja
Aalestrup IdrætscenterUdskiftning af hovedpumpe til friluftsbadX1255.000127.500Ja
Udskiftning af belysning i cafeteria
til LED
XEstimeret25.00012.500Ja
BakkeskolehallenUdskiftning af defekte varmestyringstermostaterAllerede indkøbt16.5008.250Nej
Udskiftning af utæt radiator og utæt varmtvandsrør123.68811.866Nej
Udskiftning til elektronisk dørlås i indgangsparti224.87512.438Nej
I alt (brutto)2.286.9861.143.493

Forvaltningen bemærker, at

  • Strandby Hallen er ved at undersøge om momsregistrering kan svare sig
  • Dele af det ansøgte inventar fra Hvalpsund Hallen allerede er indkøbt, og kan derfor ikke anbefales som tilskudsberettiget.

Forvaltningen anbefaler, at der ydes tilskud til

  • Nyt tag og isolering i Strandby Hallen – 276.625 kr.
  • Udskiftning af hovedpumpe og belysning i Aalestrup Idrætscenter – 140.000 kr.
  • Inventar til køkken i Hvlapsund Hallen, der ikke allerede er indkøbt – 2.000 kr.

Ovenstående vil resultere i en kommunal tilskudssum svarende til 347.459 kr. (netto).

Med udgangspunkt i en langtidssikret strategisk planlægning skal det vælges hvilke andre projekter der skal opnå tilskud.

Forvaltningen anbefaler desuden, at hallerne skal afsøge eksterne fondsmuligheder inden endelig bevilling af tilskud.

Det oplyses i den anledning, at hallerne senest 1. maj 2024 skal give besked om, hvorvidt de kan afholde egenfinansiering og udføre arbejdet i 2024. Giver hallen positiv tilbagemelding udbetales tilskuddet efter fremsendt dokumentation for udgiften. De haller der ønsker at modtage tilskud, skal senest 1. december 2024 indsende dokumentation for afholdte udgifter til de politisk prioriterede vedligeholdelsesprojekter.

Generelt præciseres, at såfremt et arbejde ikke udføres i praksis i kalenderåret bortfalder en bevilling.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er afsat 500.000 kr. til vedligeholdelse haller i budget 2024. Hertil kommer forventet overførsel af uforbrugte midler fra 2023, i alt 110.997 kr. Puljen beløber sig derfor samlet til 610.997 kr. i 2024.

Såfremt forvaltningens anbefaling til prioriterede energioptimerende projekter godkendes, vil det resultere i tilskud svarende til samlet 347.459 kr. (netto). Der resterer dermed cirka 263.500 kr. i puljen.

Eventuelt mer- eller mindreforbrug overføres til 2025.

Procesplan

Projekterne skal udbedres i 2024.

Sagen afgøres i

Kultur- og Fritidsudvalget.

IndstillingAdministrationen indstiller

  • at forvaltningens anbefaling godkendes,
  • at Kultur- og Fritidsudvalget prioriterer tilskud til evt. andre projekter ud fra en langtidssikret strategi plan
  • at hallerne selv afsøger eksterne finansieringsmuligheder forud for endeligt kommunalt bevilligstilsagn
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler