ForsideVesthimmerlandAnlægsbevilling - Mekanisk ventilation på skoler i Vesthimmerland

Anlægsbevilling – Mekanisk ventilation på skoler i Vesthimmerland

Anlægsbevilling – Mekanisk ventilation på skoler i Vesthimmerland

Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 26. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Anlægsbevilling – Mekanisk ventilation på skoler

Denne sagsfremstilling omhandler frigivelse af en del af det afsatte rådighedsbeløb i 2023 til mekanisk ventilation på skoler.

Baggrund

I budgetaftalen for 2023 blev der under Teknik- og Miljøudvalget afsat 4,0 mio. kr. til mekanisk ventilation på skoler (TMan-004 2023).

Første udførte projekt var i 2023 på Aars Skole til 2,8 mio. kr., hvor bygningerne A, B og C fik installeret mekaniske ventilationsanlæg i forbindelse med renoveringer af tage, vinduer og indvendig belysning med mere.

Næste ventilationsprojekt er i den nyligt indkøbte bygning på Torvet 1 i Farsø til de kommende K-klasser. Efter afsluttet licitation blandt 3 bydere vandt Justesen Tømrer og Snedker Aps klargøringen af bygningen, hvorunder leveringen og installeringen af ventilationen ligger. Ventilationsentreprisen beløber sig incl. sum til uforudsete udgifter samt delkøb til ca. 800.000 kr., og der søges derfor kun om en delvis frigivelse således, at der stadig resterer 400.000 kr. til kommende projekter i nærværende pulje.
Der var i den oprindelige kalkulation for projektet omkring K-klasserne ikke indregnet et mekanisk ventilationsanlæg, hvorfor at nærværende anlægspulje søges anvendt til dette formål.

I projektdesignet er der valgt et decentralt anlæg placeret på loftet i den gamle del af Torvet 1, således at driftsstøjen ikke findes i klasselokalerne, som kunne blive et resultat ved decentralt placerede anlæg i hvert klasselokale.
Støjreduktion og et velfungerende godt indeklima er i fokus for elever og ansatte, hvor især bystøj fra åbne vinduer i højere grad kan undgås.

Af kommende projekter forventes Gedsted og Hornum Skole at stå for tur, hvor finansieringen allerede er afsat gennem de budgetgodkendte 2,5 mio. kr. ved TMan-004 2024. Vestrup Skole forventes udført i 2025 gennem anlægssøgningen TMan-004 2025

Forventet konsekvens

Installeringen af et mekanisk ventilationsanlæg i bygningen for de kommende K-klasser sikrer, at man ikke skal benytte sig af ordinære vinduesudluftninger i skemasat udførelse.
Denne type udluftning har dokumenterbart ringe effekt for indeklimaet i skoleklasser, og den mekaniske ventilation er således med til at højne læringsmiljøet for både elever og ansatte.

Organisering og kommunikation

Udbudsprocessen er sket i samarbejde med BFU og Farsø Skole, og Ejendomscenterets energileder sikrer sammen med vindende entreprenør at projektet kommer i mål.

Lovgrundlag

Budget- og regnskabssystemer for kommuner, bevillingsregler.

Regulativ for økonomistyring i Vesthimmerlands Kommune.

Økonomi

I budgetaftalen for 2023, blev der under Teknik- og Miljøudvalget afsat 4,0 mio. kr. til mekanisk ventilation på skoler.
Det beskrevne projekt på Torvet 1 Farsø forventes at koste 800.000 kr. som nu søges frigivet.

Procesplan

Ifølge budgetaftalen for 2023 er de 4,0 mio. kr. til mekanisk ventilation på skoler et af de anlægsprojekter/rådighedsbeløb, der i aftalen anses for bevilget og frigivet ved fagudvalgets behandling af sagen.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

IndstillingAdministrationen indstiller

  • at der meddeles anlægsbevilling på 800.000 kr. til mekanisk ventilation i K-klasserne Torvet 1 Farsø, og
  • at bevillingen finansieres af det afsatte rådighedsbeløb, hvoraf de 800.000 kr. samtidig frigives.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler