ForsideVesthimmerlandGodkendelse af prioriteringer til områdefornyelse i landdistrikterne i Vesthimmerland i 2024

Godkendelse af prioriteringer til områdefornyelse i landdistrikterne i Vesthimmerland i 2024

Godkendelse af prioriteringer til områdefornyelse i landdistrikterne i Vesthimmerland i 2024

Kultur- og Fritidsudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 26. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Godkendelse af prioriteringer til områdefornyelse i landdistrikterne i 2024

Landdistriktsrådet fremsender indstilling om prioritering af midler til områdefornyelse i landdistrikterne 2024. Indstillingen sker på baggrund af visionsrådenes prioriteringer fra de enkelte lokale udviklingsplaner (LUPer).

Baggrund

Jævnfør vejledning om områdefornyelse til kommunerne fremgår bl.a.:

Det overordnede formål med områdefornyelse er at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og boligområder for derigennem at gøre dem mere attraktive for bosætning og styrke grundlaget for private investeringer.

Det er væsentligt, at der er ressourcer til stede i området. Ressourcer kan bl.a. være engagerede lokale aktører (beboere, foreninger, virksomheder mv.) eller fysiske omgivelser, herunder natur- og landskabsværdier, hvor der er potentiale for udvikling.

Det er fra Ministeriet oplyst, at den borgerinddragende proces der har været i forbindelse med udarbejdelse af LUPerne kan danne grundlag for program for områdefornyelse i landdistrikterne i Vesthimmerland.

Program for områdefornyelse i landdistrikterne i Vesthimmerland skal være indsendt til ministeriet senest den 30. juni 2024.

Visionsrådenes prioriteringer fremgår nedenfor. Yderligere vedlægges en nærmere beskrivelse af visionsrådenes prioriteringer som bilag.

Distrikt/VisionsrådPrioriteringMidler fra områdefornyelse 2023Områdefornyelse 2024 – Forvaltningens bemærkninger
1Aggersund, Næsborg, Kornum, Brøndum, Hemdrup, Skarp Salling og VindblæsMelder ikke et projekt ind800.000 kr.Ingen midler i 2024
2Raunstrup, Vilsted, Ranum, Overlade og BorregårdUdvikling af Trend som center for vandaktivitet – badebro til vinterbadere og turister1.000.000 kr.300.000 kr. kan afsættes til færdiggørelse af vandtårnet i Ravnstrup300.000 kr. kan afsættes til færdiggørelse af Trend som surfspotVed at afsætte disse midler kan områdefornyelsen for distrikt 2 realiseres fuldt ud.
3Ertebølle, Hyllebjerg, Fredbjerg, Strandby, Risgårde, FandrupSammenhængende sti- og formidlingsprojekt på tværs af distriktet.Ingen midler i 2023800.000 kr. kan afsættes til genopretning af cykelsti mellem Risgårde og Ertebølle.200.000 kr. kan afsættes til realisering af andre nedslagspunkter.Der skal findes ekstern finansiering til restprojektet.
4Ullits, Hvalpsund, Louns, Alstrup, Gl. Ullits, Vesterbølle, Gedsted og BystrupOpgradering af mødested i Ullits500.000 kr.250.000 kr. kan afsættes til toiletbygning.
5Testrup, Østerbølle, Fjelsø, SimestedFysisk udmøntning af helhedsplan for området75.000 kr.500.000 kr. kan afsættes som rammebeløb til, at igansætte realisering af helhedsplanen.Der skal findes ekstern finansiering til restprojektet.
6Svingelbjerg, Vognsild, Østrup, Gislum, Sjøstrup og HaubroProjekt
”nyt liv” til faciliteterne – en helt anden anvendelse
Ingen midler i 2023500.000 kr. kan afsættes til projektet.Der skal findes ekstern finansiering til restprojektet.
7Gatten, Flejsborg, Vester Hornum og HornumMelder ikke et projekt ind1.500.000 kr.Ingen midler i 2024
8Gundersted, Blære, Vegger og SkivumI prioriteret rækkefælge:1. Formidling omkring byerne i distriktet og sammenbinding af visionsråd 8.2. Fornyelse og forbedring af aktivitetsplads i Skivum (200.000 kr.)3. Udsmykning af udendørs væg på Blære Multicenter (400.000 kr.)1.000.000 kr.150.000 kr. kan afsættes til formidling i byerne (1. prioritet).

Forvaltningen bemærker, at der udover prioritering af projekter skal afsættes midler til programskrivning, rådgiverstøtte mv. Det anbefales, med udgangspunkt i erfaringer fra programskrivningen til områdefornyelsesprojekterne i 2023, at der indgås samarbejde med Kjølhede Arkitekter omkring programskrivningen.

På forespørgsel vurderer Kjølhede Arkitekterne, at der jævnfør ovenstående prioriteringer er tale om et tillæg til områdefornyelsesprogram 2023, hvilket kræver knap så mange ressourcer og anslås at kunne udføres til 50.000 kr.

Forventet konsekvens

Alle otte visionsråd har udarbejdet en LUP og kan dermed indgå i den videre prioriteringsrunde.

På baggrund af de godkendte LUPer for visionsrådene og efterfølgende drøftelser i visionsrådene har Forvaltningen udarbejdet beskrivelse af de enkelte visionsråds prioriteringer i forhold til program for områdefornyelse i landdistrikterne.

Forvaltningen vil på mødet gennemgå fremsendte prioriteringer med forventet økonomisk overslag for de konkrete projekter.

Forvaltningen bemærker, at der sideløbende med udførelse af program for områdefornyelse i landdistrikterne i Vesthimmerland kan arbejdes med LUPernes øvrige projekter. Det vurderes, at der er projekter der kan realiseres via ekstern finansiering.

Landdistriktsrådet besluttede på deres møde den 8. februar 2024, at fremsende nedenstående indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget:

Landdistriktsrådet indstiller følgende prioriteringer:

  • Distrikt 2 – 600.000 kr.
  • Distrikt 3 – 900.000 kr.
  • Distrikt 4 – 150.000 kr.
  • Distrikt 5 – 500.000 kr.
  • Distrikt 6 – 500.000 kr.

Landdistriktsrådet anbefaler yderligere, at der indgås samarbejde med Kjølhede Arkitekterne om et tillæg til eksisterende områdefornyelsesprogram, til en udgift på 50.000 kr.

Samlet restbeløb til rådgiverstøtte udgør herefter 300.000 kr.

Organisering og kommunikation

Det anbefales, at der i samarbejde med visionsrådene nedsættes en arbejdsgruppe for hvert projekt. Arbejdsgruppen skal i samarbejde med tovholder/konsulent og landsbycoachordningen udarbejde en konkret projektbeskrivelse for realisering af projektet. Til hvert projekt er der afsat et rammebeløb til realiseringen af projektet. Der vil i projektperioden være løbende kontakt mellem tovholder/konsulent, landsbycoachordning og arbejdsgruppe.

Realisering/udførelse af projekter sker løbende af tovholder/konsulent.

Program for områdefornyelse i landdistrikterne i Vesthimmerland for 2024 skal være afsluttet inden fem år fra Ministeriets godkendelse.

Lovgrundlag

Byfornyelsesloven

Vejledning om områdefornyelse i kommunerne.

Økonomi

Finansiering af områdefornyelse i landdistrikterne i Vesthimmerland sker via midler afsat til området med i alt 3.000.000 kr.

Procesplan

Den 8. februarLanddistriktsrådet indstiller projekter
Den 26. februarKultur- og Fritidsudvalget behandler indstilling fra Landdistriktsrådet
Februar – aprilProgramskrivning
AprilHøring af udkast til områdefornyelse for Landdistriktsrådets medlemmer
Den 2. majProgram for områdefornyelse fremlægges for Landdistriktsrådet
Den 13. majProgram for områdefornyelse behandles i Kultur- og Fritidsudvalget
Den 22. majProgram for områdefornyelse behandles i Økonomiudvalget
Den 30. majProgram for områdefornyelse godkendes i Byrådet
Den 30. juniFrist for fremsendelse af program til ministeriet

Sagen afgøres i

Kultur og Fritidsudvalget via Landdistriktsrådet

IndstillingAdministrationen indstiller

  • at Landdistriktsrådets indstilling godkendes.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler