ForsideVesthimmerlandVedtagelse af kommissorium: Back2School i Vesthimmerland

Vedtagelse af kommissorium: Back2School i Vesthimmerland

Vedtagelse af kommissorium: Back2School i Vesthimmerland

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 27. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Vedtagelse af kommissorium

Resume

Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget var i august 2023 på en fælles faglig studietur. På den efterfølgende opsamling blev der peget på områder, der skulle arbejdes videre med. Et af disse var Back2School. Der fremlægges hermed kommissorium til godkendelse for dette arbejde.

Baggrund

Børne- og Familieudvalget og Beskæftigelsesudvalget indstillede 31. maj 2023 ”Helhedsorienterede løsninger for børn og unge på tværs af sektorer” til Byrådets godkendelse, hvilket skete efterfølgende. De to første punkter i helhedsplanen vedrører nedbringelse af fravær i folkeskolen.

1. Tidlig indsats overfor elever i grundskolen med fravær over 15 % og under 40 %, hvor eleven fortsat har tilknytning til klassens/skolens fællesskab. Del af skole- og dagtilbudsområdets indsats i 2026planen.

2. Elever i grundskolen med skolevægring (tør/kan ikke gå i skole) med fravær over 40 % og med ringe eller ingen tilknytning til klassens/skolens fællesskab.

Punkt 2 vedrører en fælles indsats på tværs af Skole- og Dagtilbud og Familieafdelingen. Den fælles indsats er udmøntet i et fraværsteam, som skal iværksætte særlige indsatser i forhold til at få barnet ind i skolens/klassens fællesskab igen.

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget var på fælles faglig studietur den 24. – 25. august 2023, hvori blandt andet indgik et oplæg fra professor Mikael Thastum, om konceptet bag og erfaringerne med Back2Scool i Aarhus Kommune. På den efterfølgende evaluering af studieturen besluttede udvalgene, at der skulle arbejdes videre med at implementere Back2School i en vesthimmerlandsk sammenhæng.

Dette kommissoriums anbefaling er ikke, at konceptet Back2School kopieres 1:1, da det er et utroligt resursetungt koncept. I stedet anbefales, at tage udgangspunkt i den nyligt vedtagne helhedsindsats, og heri lade sig inspirere af materialer og koncepter fra Back2School.

Forventet konsekvens

At fremkomme med konkrete forslag for skoleåret 2024-25 i forhold til implementering af tanker og redskaber fra Back2School. Det kan være delelementer fra Back2School-konceptet, som indtænkes til børn og unge med fravær. Fraværet kan være på forskellige niveauer og konceptet anvendt afhængigt af den konkrete sag. Således fastholdes metodefrihed i Fraværsteamet, med mulighed for at trække på delelementerne fra Back2School.

Parallelt med arbejdsgruppens drøftelser vedrørende Back2School, revideres den overordnede beskrivelse af ”Helhedsorienterede løsninger for børn og unge på tværs af sektorer”, på baggrund af det første halve års erfaringer. Dette arbejde pågår i regi af Fraværsteamet, med involvering fra Børne- og Familierådgivningen, Familiehuset samt repræsentanter fra skolerne.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Folkeskoleloven

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

09.02.24: Kommissoriet fremlægges og drøftes på FL

27.02.24: Kommissoriet fremlægges, drøftes og godkendes i Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

Marts-april: Arbejdsgruppen arbejder.

17.05.24: Arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger fremlægges og drøftes på FL

04.06.24: Arbejdsgruppens arbejde og anbefalinger fremlægges, drøftes og besluttes i de to politiske udvalg

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

IndstillingAdministrationen indstiller

  • at kommissoriet vedtages.

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet