ForsideVesthimmerlandStatus på cykelstipuljen i Vesthimmerland Kommune samt ansøgning til VDs cykelpulje 2024

Status på cykelstipuljen i Vesthimmerland Kommune samt ansøgning til VDs cykelpulje 2024

Status på cykelstipuljen i Vesthimmerland Kommune samt ansøgning til VDs cykelpulje 2024

Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 29. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Status på cykelstipuljen samt ansøgning til VDs cykelpulje 2024

Der er på nuværende tidspunkt gang i planlægning og udførelse af i alt fem cykelstiprojekter. Når disse projekter er udført, vil der i cykelstipuljen være et restbudget på 0,9 mio. kr. foruden de 5 mio. kr. fra cykelpuljen 2024. Der er mulighed for at søge om tilskud til cykelstier i Vejdirektoratets cykelstipulje 2024, hvor det ønskes at indsende tre ansøgninger i april 2024. Opnås tilskud til disse, skal der findes egenfinansiering til projekterne.

På baggrund af ønsket om ansøgning til Vejdirektoratets cykelpulje ønskes det, at prioriteringen af midlerne i Vesthimmerlands Kommunes egen cykelstipulje 2024 afventer, til der foreligger svar på cykelpuljeansøgninger til Vejdirektoratet.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget har frigivet anlægsmidler til følgende fem cykelstiprojekter:

 • Cykelsti, Gl. Møllevej til Gl. Amts Vej (Trend)
 • Cykelsti til Aars Vest via det gamle banetracé, mellem Støberivej og Himmerlandsstien (Aars)
 • Cykelsti langs med Aalborgvej mellem Bredgade og Øster Ørbækvej (Løgstør)
 • Cykelsti ved vandtårnet i Farsø (Farsø)
 • Cykelsti ved Sdr. Ringvej (Løgstør)

Status på projekterne er som følgende:

Cykelstien i Trend er opstartet uge 33 i 2023. Der arbejdes på nuværende tidspunkt på strækningen mellem Gl. Møllevej og Gunderupvej. Projektet løber planmæssigt, og stien forventes anlagt og afsluttet i slutningen af april 2024.

Cykelstien til Aars Vest opnåede i 2022 tilsagn fra Vejdirektoratets cykelpulje. Projektet er opstartet i starten af 2024 og forventes afsluttet i slutningen af marts 2024. Sammen med stien via det gamle banetracé etableres stiforbindelse til Lille Madsens Hus.

Cykelstien langs Aalborgvej er færdigprojekteret ved rådgiver. Projektet skal sendes til politi for godkendelse, og der skal laves udbudsmateriale. Projektet forventes at kunne anlægges i løbet af 2024.

Der pågår nærmere planlægning af tracéet for cykelstien ved Vandtårnet i Farsø. Projektet forventes at kunne anlægges i løbet af 2024.

Cykelstien langs Sdr. Ringvej er i projekteringsfasen og skal tilrettes efter kommentering fra politiet. Projektet forventes at kunne anlægges i løbet af 2024.

Efter anlæggelsen af ovenstående cykelstiprojekter vil der i kommunens cykelpulje være et restbudget på 0,9 mio. kr. foruden de 5 mio. kr. fra cykelpuljen 2024.

Der er i 2024 desuden mulighed for at søge om tilskud til cykelstiprojekter ved Vejdirektoratets cykelpulje:

Med infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på i alt 3 mia. kr. til at fremme cyklisme i perioden 2022-2035. En andel af disse går til kommunale cykelstiprojekter.

I den statslige cykelpulje 2023, 2024 og 2025 er der afsat henholdsvis 65 mio. kr., 108 mio. kr. og 180 mio. kr. til medfinansiering af cykelprojekter.

Der blev i forbindelse med cykelpuljen 2023 ansøgt om fire cykelstiprojekter i Vesthimmerlands Kommune, men primært grundet puljens relative lille størrelse, og de mange ansøgninger, blev der ikke opnået tilsagn om medfinansiering til projekterne. Sammen med afslaget fra Vejdirektoratet blev der dog givet en positiv tilbagemelding på to af projekterne om, at projekterne har stort cykelpotentiale.

På baggrund af tilbagemeldingen fra Vejdirektoratet har administrationen valgt at genindsende to af de fire ansøgninger fra 2023.

I cykelpuljen 2023, 2024 og 2025 er der særligt fokus på sikre skoleveje og pendlercykling. Ved prioritering af projekterne indgår følgende kriterier:

 • Bedre sammenhæng i cykelinfrastrukturen på tværs af kommunegrænser
 • Bedre fremkommelighed på cykelstier og nye cykelstier, der styrker pendling i såvel større som mindre kommuner
 • Flest mulige cykelpendlere får gavn af projektet
 • Forbedring af trafiksikkerhed og sammenhæng på skolevejsnet

Der kan opnås forskellige tilskudsandele:

 • Tilskudsandelen til anlægsprojekter er op til 40%
 • Anlægsprojekter, der forbedrer trafiksikkerheden for cyklister på skoleveje, kan opnå en tilskudsandel på op til 50%
 • Tværkommunale anlægsprojekter, der involverer mindst to kommuner, kan opnå en tilskudsandel på op til 50%

Med baggrund i ovenstående kriterier og den eksisterende cykelinfrastruktur i Vesthimmerlands Kommune foreslås det, at der søges om medfinansiering til følgende cykelstiprojekter:

 • Aars Ringvej (ml. Tvebjergvej og Gislumvej) (Blev også indsendt i 2023)
 • Aars Ringvej (ml. Himmerlandsstien og Løgstørvej) (Blev også indsendt i 2023)
 • Mellem Vester Hornum og Hornum

De tre stier er markeret med rød på kort:

Stierne langs Aars Ringvej ansøges som stier med fokus på pendling (Der kan opnås tilskud på 40%), mens stien mellem Vester Hornum og Hornum er i kategorien med skoleveje (Der kan opnås tilskud på 50%).

Da der i den kommende tid vil være en del stiprojekter i projekterings- og anlægsfasen, og der samtidigt er mulighed for at søge om tilskud i Vejdirektoratets cykelpulje 2024, hvor der skal findes egenfinansiering, såfremt der opnås tilskud, foreslås det, at midlerne i cykelpuljen 2024 først prioriteres, når der er vished om, hvorvidt der opnås tilsagn om tilskud eller ej fra Vejdirektoratet.

Forventet konsekvens

Udbygning af cykelinfrastrukturen og forbedre muligheden for cykling i kommunen.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Opnås der tilsagn om tilskud på de indsendte ansøgninger skal der afsættes midler til andelen af egenfinansiering af stierne:

 • Egenfinansieringen er for stierne langs Aars Ringvej 60%.
 • Egenfinansieringen er for stien mellem Vester Hornum og Hornum er 50%.

Procesplan

Vejdirektoratets cykelpulje 2024 har ansøgningsfrist onsdag den 3. april 2024 kl. 12.00.

Der forventes tilbagemelding fra Vejdirektoratet i slut juni 2024.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

 • at der ansøges om tilskud hos Vejdirektoratets cykelpulje i 2024 for stien mellem Vester Hornum og Hornum samt to cykelstiprojekter langs Aars Ringvej
 • at der ikke prioriteres stier for midlerne i cykelpuljen 2024, før der foreligger en tilbagemelding fra Vejdirektoratet på indsendte ansøgninger
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet