ForsideVesthimmerlandStatus på arbejde med strategisk bygningsdrift med Byens Hus i Løgstør

Status på arbejde med strategisk bygningsdrift med Byens Hus i Løgstør

Status på arbejde med strategisk bygningsdrift med Byens Hus i Løgstør

Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune vil på møde den 6. marts behandle en Orientering – Status på arbejde med strategisk bygningsdrift

Ejendomscenteret har siden vedtagelse af Teknik- og Miljøudvalgets behandling af punkt 145 den 14. august 2023 (videresendt til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget) arbejdet primært med Byens Hus i Løgstør. Nærværende sag giver en orientering om status.

Baggrund

Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget behandlede i august/september 2023 en indledende sag om strategisk bygningsdrift. Afsættet for at arbejde med bygningerne er, at Vesthimmerlands Kommune ejer og driver flere kvadratmeter bygningsmasse end gennemsnittet af sammenlignelige kommuner samt en budgetbesparelse på 0,700 mio. kr. på bygningsdriften. Budgetbesparelsen var en del af budgetaftalen for 2024.

Økonomisk er langt de største potentialer umiddelbart knyttet til Byens Hus i Løgstør samt Knabergården i Aalestrup.

Jævnfør de politiske beslutninger ved behandlingen i august/september 2023 har Administrationen været i dialog med alle berørte brugere og i nogle tilfælde truffet aftaler om ændringer i lokaledispositioner. Administrationen oplever at have værdifulde og gode drøftelser – omend de naturligvis også i en vis grad er svære.

Intentionerne med drøftelserne er at tilvejebringe et grundlag for at kunne tegne alternative lokalefordelinger forud for en senere politisk beslutning om nedlukning eller overdragelse af konkrete bygninger.

En del af disse drøftelser handler også om samtidigt at implementere de politisk vedtagne skabeloner til brugsaftaler – behandlet af Teknik- og Miljøudvalget punkt 123 den 30. maj 2023 samt efterfølgende Kultur- og Fritidsudvalget, Fritidsrådet og Økonomiudvalget – således, at aftalebetingelserne ensartes for de pågældende foreninger. Dette vil videre blive konkretiseret i et yderligere orienteringspunkt i april 2024.

Foruden processen med Byens Hus er der tillige arbejdet med øvrige bygninger i Løgstør (da sagerne griber ind i hinanden), Torvet Gedsted, Ranum og Gedsted Rideskole samt med de to foreningsbygninger i Vester Hornum.

Dialogerne finder sted på et meget smalt balancebræt, idet optegningen af eventuelle ændringer altid vækker forskellige reaktioner. Samtidigt ønsker de involverede parter gerne en hurtig afklaring, men Administrationen arbejder med at sikre et grundlag, der tager vare på konsekvenserne 360 grader rundt om en eventuel nedlukning eller lignende af en bygning, hvorefter den endelige beslutning vil være politisk. Dermed efterlader det de involverede parter i en usikker periode, som naturligt kan føre til mange antagelser og forgrenede dialoger.

Vedlagte bilag viser foreningsoversigten i Byens Hus pr. februar 2024.

Forventet konsekvens

Det forventes, at der inden sommer vil blive fremsat forslag til politisk behandling om lukning af Byens Hus.

Sagen afgøres i Økonomiudvalget via Kultur- og Fritidsudvalget samt Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

  • at orienteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 26. februar 2024, pkt. 51:
Fraværende: Anders Kjær Kristensen.
Taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Fritidsudvalget, 26. februar 2024, pkt. 23:
Fraværende: Jakob Vium Dyrman
Taget til efterretning.

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler