ForsideRebildSkolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 til endelig godkendelse i Rebild

Skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 til endelig godkendelse i Rebild

Skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 til endelig godkendelse i Rebild

Børne- og Familieudvalget i Rebild Kommune holder møde den 6. december, hvor der bl.a. på dagsordenen er en beslutningssag: Skolernes feriekalender 2024/2025 efter høring

Resume

Udkast til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 til endelig godkendelse efter høring.

Text

Børne- og Familieudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Børne- og Familieudvalget godkender udkast til skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025

Beslutning fra Børne- og Familieudvalget, 27. september 2023, pkt. 122:

Godkendt at sende udkast i høring.

Sagsfremstilling

Baggrund
Forvaltningen har udarbejdet forslag til ferieplan for skoleåret 2024/2025. Forslaget til ferieplanen er udarbejdet på baggrund af bestemmelserne i styrelsesvedtægten samt Undervisningsministeriets retningslinjer herfor. Forslaget tager udgangspunkt i, at der er 200 skoledage. Desuden holdes der efterårsferie i uge 42 og vinterferie i uge 8. Skolerne kan jf. styrelsesvedtægterne ombytte én skoledag med en lørdag.

Jf. Folkeskoleloven begynder elevernes sommerferie altid den sidste lørdag i juni og varer indtil den af kommunalbestyrelsen fastsatte første skoledag efter 1. august.

Udkast til ferieplan:

Skoleåret 2024/2025

(De nævnte dage er inklusive undtagen første skoledag)

  • Første skoledag efter sommerferien: 12. august
  • Efterårsferie: 12. oktober – 20. oktober
  • Juleferie: 21. december – 5. januar
  • Vinterferie: 15. februar – 23. februar
  • Påskeferie: 12. april – 21. april
  • Kr. Himmelfartsferie: 29. maj – 1. juni
  • Grundlovsdag: 5. juni
  • Pinseferie: 7. juni – 9. juni

Sommerferie (sidste skoledag): 27. juni

Skolelederne har drøftet udkastet på deres møde d. 1. september. Der var forskellige holdninger til, om man ville prioritere at starte efter sommerferien midt i ugen, eller om man ønskede at udskyde starten efter juleferien. Flertallet af skolelederne ønskede at prioritere at starte tidligere efter sommerferien med en fuld uge for dermed at kunne forlænge juleferien – også af hensyn til at spare energi ved ikke at skulle åbne en kold skole for to dage i januar. Udkastet er derfor som beskrevet ovenfor og i bilag: Forslag til ferieplan 2024/2025

Høring

Forvaltningen foreslår, at udkastet sendes i høring blandt skolebestyrelserne med høringsfrist d. 20. november 2023. Herved kan skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025 politisk behandles på udvalgets møde d. 6. december 2023.

Sag genoptaget efter høring

Der er indkommet seks høringssvar fra skolebestyrelser. To ud af disse høringssvar havde også MED-udvalget som afsender. Ingen af høringssvarene havde nogle indsigelser eller ændringsforslag til udkastet for skolernes ferieplan for skoleåret 2024/2025, og det blev kommenteret at ‘fridage og skoledage er fint prioriteret’. Det fremhæves som positivt generelt at prioritere længere juleferie fremfor sommerferie.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler