ForsideRebildGodkendelse af nyt vejnavn for nyt erhvervsområde ved Nibevej mellem Støvring og...

Godkendelse af nyt vejnavn for nyt erhvervsområde ved Nibevej mellem Støvring og Sørup

Godkendelse af nyt vejnavn for nyt erhvervsområde ved Nibevej mellem Støvring og Sørup

Teknik- og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder møde den 5. december, hvor der bl.a. på dagsordenen er en beslutningssag: Godkendelse af nyt vejnavn for nyt erhvervsområde ved Nibevej mellem Støvring og Sørup

Resume

I forbindelse med planlagt erhvervsudvikling i Støvring, lokalplan nr. 353, skal der etableres en ny industrivej. Denne skal tildeles et nyt vejnavn.

Indstilling

Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at vejen navngives Budstedparken.

Sagsfremstilling

I forbindelse med erhvervsudvikling nord for Nibevej mellem Støvring og Sørup, matr.nr 13h, Sørup By, Buderup, lokalplan nr. 353 planlægges der etableret en ny industrivej. Denne skal tildeles et nyt vejnavn.

Oversigtskort med området og industrivejens placering i erhvervsområdet er vist på vedlagte kortbilag 1.

Projektudvikler bag erhvervsbyggemodningen har foreslået, at vejen navngives Visionsparken med reference til, at der forventeligt vil blive anlagt en del virksomheder i området med nogle gode fremtidige visioner. Derudover læner navnet sig godt op ad de øvrige parker i de nærliggende erhvervsområder. Udvikler har ligeledes foreslået navnene Klimaparken eller Klimavej. Se høringssvar i bilag 2.

Der er foretaget høring af Støvring-Sørup Lokalråd og Støvring Lokalarkiv om forslag til navngivning af vejen. Støvring-Sørup Lokalråd har ikke indgivet høringssvar. Støvring Lokalarkiv har meddelt, at de ikke har et konkret forslag. Lokalarkivet skriver, at det vil være oplagt at bruge noget fra navnet på gården, som i dag er på matriklen (Budstedgård). Se bilag 3.

Forvaltningen er på baggrund af høringssvaret fra Lokalarkivet kommet med to interne forslag, Hjedsbækparken eller Bustedparken. De omkringliggende erhvervsområder, Juelstrupparken og Porsborgparken, er begge navngivet efter gårde, der tidligere var i området. Derfor er det oplagt, at det nye erhvervsområde også bliver opkaldt efter gården på matriklen.

Forvaltningen vurderer, at alle forslag lever op til kriterierne for navngivning af veje. Historiske navne, ældre stednavne eller andre navne, som fortæller om stedets kulturhistorie, vil med fordel kunne anvendes. I den endelige vægtning af navneforslag kan det tillægges betydning, at de omkringliggende erhvervsområder ender på ”parken”. Derfor vil et nyt vejnavn, med samme endelse, til det nye erhvervsområde binde områderne godt sammen.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler