ForsideRebildRebild Kommunes renovationsområde er nu en del af Nordværk I/S

Rebild Kommunes renovationsområde er nu en del af Nordværk I/S

Rebild Kommunes renovationsområde er nu en del af Nordværk I/S

Rebild Kommune overdrog pr. 1. januar 2024 en række opgaver på affaldsområdet til affaldsfællesskabet Nordværk I/S. Men bare rolig: Du får hentet dit affald og kan bruge genbrugspladsen, præcis som du plejer.

Rebild Kommunes byråd besluttede i 2023 at overdrage affaldsområdets driftsopgaver til Nordværk I/S. En omorganisering af renovationen var nødvendig, da Folketinget har ønsket at affaldsområdet skal selskabsgøres, hvilket betyder at renovationsselskabet bliver en separat juridisk enhed. Rebild Kommune er en af seks medejere af Nordværk I/S og der er store forventninger til et endnu tættere samarbejde i fremtiden, hvor kommunerne via det fælles selskab kan fremme en rationel og bæredygtig drift og håndtering af alle borgeres affald.

Nordværk I/S varetager fremover afhentning af husholdningsaffald og drift af genbrugspladser. Det er opgaver, som kommunen har håndteret gennem rigtig mange år. Ændringen får dog ingen praktisk betydning for borgerne, men miljøet og den grønne omstilling bliver styrket ved ændringen. Det sker fordi Nordværk, via sine seks ejerkommuner, kan samle ressourcer, viden og teknologi på nogle udvalgte lokationer til stor gavn for den grønne omstilling.

Rebild Kommune har fortsat ansvaret for de kommunale myndighedsopgaver. Det drejer sig om den kommunale affaldsplan og -regulativer samt håndhævelse af Miljøbeskyttelsesloven på affaldsområdet.

Byrådet har fortsat medbestemmelse og ansvar i forhold til økonomien og serviceniveauet og der vil være en tæt dialog mellem Rebild Kommune og Nordværk I/S om udvikling af cirkulær økonomi, der handler om genbrug og genanvendelse af materialer der tidligere blot var affald. Herunder at understøtte Nordværks ambition om at være førende inden for affaldshåndtering og ressourceudnyttelse.

Ved kompetenceoverdragelsen af affaldsydelserne bliver Nordværk et af Danmarks største affaldsselskaber. Nordværk er et affaldsfællesskab, som har aktiviteter gennem hele affaldsværdikæden fra indsamling hos borgerne, direkte genbrug, genanvendelse, til afsætning af affaldsfraktioner og ressourceudnyttelse.

Formålet med at selskabsgøre kommunernes levering af affaldsydelser er at sikre, at kunde- og driftsforholdene bliver skilt fra myndighedsopgaverne. Nordværk I/S er ejes af seks nordjyske kommuner: Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Mariagerfjord, Rebild og Aalborg.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler