ForsideVesthimmerlandOrientering - Opstart på Fase 2 for Ladestandere i Vesthimmerland

Orientering – Opstart på Fase 2 for Ladestandere i Vesthimmerland

Orientering – Opstart på Fase 2 for Ladestandere i Vesthimmerland

Teknik og miljøudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 29. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering – Opstart på Fase 2 for Ladestandere i Vesthimmerland

Orientering om opstart på Fase 2, til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere i henhold til strategien for ladeinfrastruktur. Der ud over inddrages interessenter, der har ønske om yderligere ladestandere på offentlige parkeringspladser end de nævnte i strategien.

Vejdirektoratet har meldt en ny pulje, for tilskud til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere.

Yderligere er der i budgetaftalen 2024-2027 ikke afsat midler til opsættelse af ladestander. Alt efter licitationsresultatet kan det kræve en ekstra bevilling, for opsætning af de offentligt tilgængelige ladestandere.

Baggrund

I henhold til ladestanderbekendtgørelsen skal kommunen opsætte ladestandere, ved deres eksisterende bygningerne, når der er mere end 20 parkeringspladser tilknyttet bygningen. I strategien er der udpeget 40 lokaliteter, hvor der skal opsættes offentligt tilgængelige ladestandere.

I Fase 1 blev der udbudt 7 lokaliteter, som er ved at blive sat op.

De øvrige 33 pladser vil blive udbudt i Fase 2.

Forvaltningen har modtaget henvendelse fra interessenter (f.eks. haller og borgerforeninger), der har spurgt til opsætning af ladestandere på offentlige parkeringspladser, hvor kommunen i henhold til bekendtgørelsen ikke er forpligtet til, at sætte standere op. Disse ønsker om opsætning, vil evt. kunne indgå i Fase 2 udbuddet, hvilket betyder, at antallet af lade lokaliteter i kommunen vil stige yderligere.

Umiddelbart er det meningen, at lokaliteterne som interessenterne ønsker, vil indgå i et samlet udbud med Fase 2. Men det er interessenterne, som betaler for opsætningen samt bestyrer de kontaktmæssige forhold med den vindende ladeoperatør.

I december 2023 oplyste Vejdirektoratet, det er muligt at søge om puljemidler til 50% medfinansiering fra staten, til opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere.

Dog med et maks. på 593.213 kr. finansiering fra staten. Puljemidlerne er fordelt blandt kommunerne på baggrund af befolkningstallet pr. 1. kvartal 2022.

I forbindelse med Fase 1 var det også muligt, at søge om medfinansiering fra staten på 50%.

Dette blev dog ikke aktuelt for Vesthimmerlands kommune, da den samlet pris som opsætning af 7 lokalister var på ca. 5000 kr.

Der er i budget 2024-2027 ikke afsat midler til Fase 2 for opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere. Erfaringsmæssigt har landets kommuner modtaget meget varierede tilbud fra ladeoperatørerne. Nogle kommuner har fået gode tilbud, som i Vesthimmerland Fase 1, og andre har modtaget tilbud, hvor blot en enkelt ladestander har kostet ca. 100.000 kr. at få opsat og driftet i 10 år.
Alt efter licitationsresultatet kan det kræve en ekstra bevilling til opsætning af de offentligt tilgængelige ladestander.

Forventet konsekvens

Udbud af Fase 2 for opsætning af offentligt tilgængelige ladestandere, vil opfylde kommunens ladestrategi samt kravene i ladestanderbekendtgørelsen.

Opsætning af ladestanderne vil bidrage positiv til den grønne omstilling, og gøre det mere attraktivt for borgerne skifte til el-bil.

Organisering og kommunikation

Det planlægges at inddrage haller, borgerforeninger, handelsstandsforeninger samt øvrige interessenter, der kunne have interesse i at få opsat en ladestander på offentlig parkeringsplads.

Lovgrundlag

Ladestanderbekendtgørelsen.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationen indstiller

  • at orienteringen tages til efterretning.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet