ForsideVesthimmerlandOmrådefornyelse Farsø – Program 3.0

Områdefornyelse Farsø – Program 3.0

Områdefornyelse Farsø – Program 3.0

Teknik og Miljøudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 4. dcember, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Områdefornyelse Farsø – Program 3.0

Resume

I budgetaftalen for 2024-2027 blev det formuleret, at der skal udarbejdes et områdefornyelsesprogram i Farsø, hvortil der er afsat 6,0 mio. kr.

Nærværende forslag vedrører etablering af sikkert område og legeplads i forbindelse med K-klassernes flytning Farsø, samt etablering af lys på cykelstien mellem Fandrup og Farsø.

De samlede udgifter skønnes til at udgøre 3,0 mio. kr.

Baggrund

I forbindelse med godkendelse af Byudviklingsplan og byfornyelsesprogram (også kaldet 1.0 i sagsfremstilling til byfornyelsesprogram 2.0) i Byrådet den 31. august 2023 blev der i Bymidten i Farsø ved Ankomsttorvet afsat 100.000 kr. i byfornyelsesprogrammet:

  • Ankomsttorvet – 0,1 mio. kr.

En central ankomstplads og et hængsel mellem Torveområdet og skolens område langs Den Røde Tråd. Byfornyelsen har fokus på at styrke forbindelsen yderligere her, som et første skridt i udviklingen af et nyt ankomsttorv.

I og med at der er skabt mulighed for ekstra finansiering er dette projekt udvidet med 2,2 mio. kr., således at der samlet kan bruges 2,3 mio. kr. i området. Merudgiften vedrører etablering af sikkert område og legeplads i forbindelse med K-klassernes flytning Farsø. I udgiften er der endvidere medtaget de nødvendige udgifter til sikring af til- og frakørsel til skolen og til åbning af pladsen i forbindelse med afholdelse af by arrangementer i Farsø. Der er også en indtænkt ” kys & kør” afsætterplads, dog er beliggenheden ikke endeligt fastsat. Dialogen med borgerforeningen i Farsø er i gang.

Ud over ovennævnte er der i forbindelse med processen omkring Byudviklingsplanen og byfornyelsesprogrammet været diskuteret omkring etablering af lys på cykelstien mellem Fandrup og Farsø. Forslaget var endvidere med til prioritering af anlægsprojekter senest i forbindelse med budgetseminaret 2024-2027, hvor forslaget ikke blev prioriteret.

Den røde tråd fra Farsø midtby til Dronning Ingrid Hallerne faciliterer de gående, cyklende og ikke mindst de motionerende i Farsø. I forlængelse af den røde tråd ligger ydermere den nye 1000meter sti ud til Iduns vej. I forlængelse heraf er der opstået et nyt ønske der igen grunder i forbedret forhold for den bløde trafikant. Således ønskes der gadebelysning på strækket mellem Farsø vest og Fandrup.

Forslaget er estimeret til 0,8 mio. kr. er fremsendt til såvel budgetforhandlingerne for 2023 og nærværende 2024.

De samlede udgifter er således skønnet til 3,0 mio. kr. – og med tillæg til programudarbejdelse og til uforudsete udgifter forventes de samlede udgifter at udgøre 3,2 mio. kr.

I budgetaftalen for 2024-2027 blev det formuleret, at der skal udarbejdes et områdefornyelsesprogram i Farsø, hvortil der er afsat 6,0 mio. kr.

Forventet konsekvens

Finansieringen er fortrinsvis skabt ved at uforbrugte beløb fra andre kommuner fra ”Landsbypuljen” er overført til Vesthimmerlands Kommune.

Det forslås derfor, at der udarbejdes et program omfattende:

  • Nærværende forslag vedrører etablering af sikkert område og legeplads i forbindelse med K-klassernes flytning Farsø, samt etablering af lys på cykelstien mellem Fandrup og Farsø.

Organisering og kommunikation

Programskrivningen udføres af konsulentfirmaet Lapland, der har bistået kommunen med de Byudviklingsplanerne 1.0 og 2.0 og den tidligere områdefornyelse.

Lovgrundlag

LBK nr. 794 af 27/04/2021 – Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer.

Økonomi

Der er i budgetaftalen for 2024-2027 afsat 6,0 mio. kr.

Procesplan

Igangsættes umiddelbart efter politisk godkendelse.

I forhold til budgetaftalen for 2024-2027 er beløbet reduceret til 3,2 mio. kr., hvorfor den endelige godkendelse skal ske i Byrådet.

Sagen afgøres i

Byrådet via Børne- og Familieudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

  • at programskrivningen igangsættes omhandlende etablering af sikkert område og legeplads i forbindelse med K-klassernes flytning Farsø, samt etablering af lys på cykelstien mellem Fandrup og Farsø,
  • at programmets samlede økonomi udgør 3,2 mio. kr., og
  • at udmøntning af det resterende beløb på 2,8 mio. kr. efterfølgende forelægges Byrådet til beslutning på et senere møde.

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet