ForsideMariagerfjordNaturstyrelsens dialog med Mariagerfjord Kommune om regulering af råger

Naturstyrelsens dialog med Mariagerfjord Kommune om regulering af råger

Naturstyrelsens dialog med Mariagerfjord Kommune om regulering af råger

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder møde den 5. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Naturstyrelsens dialog med Mariagerfjord Kommune om regulering af råger

14. september 2023 sendte Miljøminister Magnus Heunicke et svar (Bilag 1 Brev fra miljøminister Magnus Heunicke – Svar på henvendelse om regulering af råger.cleaned) på en fælles henvendelse fra de nordjyske kommuner gennem Kommunekontaktrådet (KKR) vedrørende bedre muligheder for at regulere råger, som har kolonier nær boligområder. I svaret tilkendegiver ministeren, at han vil bede Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om at tage kontakt til de nordjyske kommuner for en dialog om, hvordan vi sammen kan finde bedre løsninger på rågeudfordringerne.

KKR har bedt Mariagerfjord Kommune om at tage dialogen med styrelserne, og Udvalget for Teknik og Miljø bedes give input til dialogens indhold.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At Udvalget for Teknik og Miljø drøfter forvaltningens oplæg og giver input til dialogmøde med Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen om regulering af råger.

Sagsfremstilling

Med baggrund i Miljøministerens svar Bilag 1 Brev fra miljøminister Magnus Heunicke – Svar på henvendelse om regulering af råger.cleaned har Naturstyrelsen og fagenheden for Teknik og Miljø aftalt at mødes til en dialog om regulering af råger herunder at drøfte hvilke muligheder og initiativer, som kan tages for at øge eller intensivere mulighederne for regulering af råger. Fra Naturstyrelsen vil både Naturstyrelsens hovedkontor og lokale vildtforvaltere være repræsenteret.

Fagenheden lægger op til at drøfte følgende problemstillinger med Naturstyrelsen:

  • Hvordan sikres en systematisk og løbende udveksling af erfaringer mellem Naturstyrelsen og kommunerne i forhold til afdækning og udvikling af dokumenterede virkemidler, som virker effektivt på regulering af råger. Dette for at sikre, at kommunerne løbende tilpasser sin rågereguleringsindsats i forhold til lovgivning, effekt og omkostningseffektivitet.
  • Drøftelse af mulighed for indførelse af egentlig jagttid på råger. Dette vil forudsætte egentlige lovændringer, men vil i praksis betyde væsentligt udvidede muligheder for tidsrummet, hvori der kan udføres effektiv regulering af rågebestande.
  • En bredere og mere generel drøftelse af en fortsat udvikling og afprøvning af nye virkemidler til bekæmpelse på tværs af kommuneskel og statslige organisationer samt veje til bedre udbredelse af viden.

Økonomi

Der er ikke afsat budget til rågebekæmpelse, hvorfor der ikke er økonomi relateret til reguleringsindsatsen.

Udover administrativ tid har dialogen med de statslige styrelser ikke økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler