ForsideMariagerfjordJørgen Pontoppidan (V) ny formand i Udvalget for Kultur og Fritid i...

Jørgen Pontoppidan (V) ny formand i Udvalget for Kultur og Fritid i Mariagerfjord

Jørgen Pontoppidan (V) ny formand i Udvalget for Kultur og Fritid

Erik Kirkegaard Mikkelsen (V) havde pr. mail fremsendt følgende anmodning:

‘Jeg skal hermed anmode om, at der på dagsordenen til udvalgets møde, den 6. december 2023 påføres som punkt 1: Valg af formand.’

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:

  1. At anmodningen behandles.

Sagsfremstilling

Det fremgår af styrelseslovens § 22, stk. 1, at et udvalg selv vælger sin formand. Loven indeholder ingen bestemmelser om udvalgsformandens funktionsperiode, og et stående udvalg kan således til enhver tid vælge ny formand. Ethvert medlem af et stående udvalg kan indbringe forslag om formandsskifte til udvalgsbehandling.

Formanden vælges ved almindeligt flertalsvalg, og eventuelt nyvalg har virkning fra beslutningen er truffet.

Beslutning

Formanden indledte punktet med et kort oplæg om sin oplevelse af det seneste politiske forløb.

Punktet blev motiveret af Erik Kirkegaard Mikkelsen.

Som kandidater til formandsvalget var Jens-Henrik Kirk (C) og Jørgen Pontoppidan (V).

Ved første afstemning blev Jørgen Pontoppidan (V) valgt med stemmerne 6 mod 1.

Følgende 6 stemte for Jørgen Pontoppidan (V): Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Peder Larsen (F), Per Laursen (V), Karen Østergaard (A), Jørgen Pontoppidan (V) og Jane Grøn (A).

Følgende stemte for Jens-Henrik Kirk (C): Jens-Henrik Kirk (C).

Jens-Henrik Kirk (C) udtrykte i sin modstand mod beslutningen, at han fandt den værende i uoverensstemmelse med konstitueringsaftalen fra 17. november 2021 mellem partierne (V, C, O og D) for perioden indtil 31. december 2025, som ifølge Jens-Henrik Kirks opfattelse kun kan brydes i enighed mellem parterne. Jens-Henrik Kirk så ikke faglige eller saglige begrundelser for valghandlingen.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet