ForsideRebildFritvalgspris i Rebild for hjemmepleje i 2024

Fritvalgspris i Rebild for hjemmepleje i 2024

Fritvalgspris i Rebild for hjemmepleje i 2024

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget i Rebild Kommune holder møde den 9. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordene er: Beslutningssag: Fritvalgspris for hjemmepleje 2024

På pleje og omsorgsområdet samarbejder Rebild Kommune med en række private leverandører om at levere den visiterede service til borgerne, som de er blevet bevilget.

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget skal i den forbindelse godkende de priser, som bruges til afregning af de private leverandører af hjemmepleje i 2024 via godkendelsesmodellen.

Text

Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Ældre-, Pleje- og Omsorgsudvalget godkender fritvalgspriserne for hjemmepleje for 2024.

Sagsfremstilling

Det frie valg
På hjemmeplejeområdet har borgerne frit valg mellem godkendte leverandører i Rebild Kommune. Hvis de private leverandører lever op til en række krav til faglighed, personale og erfaring indenfor fagområdet, vil den private leverandør kunne godkendes til at levere ydelser til borgerne. Den enkelte leverandør af hjemmepleje skal godkendes efter den såkaldte godkendelsesmodel, hvorefter den enkelte borger frit kan vælge imellem Rebild Kommune som hjemmeplejeleverandør, eller en af de godkendte private leverandører.

Hjemmepleje
De private leverandører af hjemmepleje afregnes efter en timepris, som svarer til den forventede langsigtede gennemsnitlige omkostning for Rebild Kommune ved at levere en times hjemmepleje i 2024. Hvert år beregnes en ny timepris på baggrund af budgettet for det kommende år og et givent antal hjemmeplejetimer. Hjemmeplejens afregningspris er opdelt efter praktisk hjælp, personlig pleje i dagtimerne om hverdagen og personlig pleje i den øvrige tid (aften, weekender og helligdage).

Overhead
Timepriserne tager udgangspunkt i kommunens samlede omkostninger ved den kommunale levering af en given ydelse, hvilket betyder at timeprisen blandt andet indeholder en andel af kommunens udgifter til central administration, kaldet overhead.

Økonomi

Timepriserne er generelt steget i forhold til timepriserne fra 2023. Årsagerne til stigningen er primært pris- og lønfremskrivningen, hvor lønnen er fremskrevet med ca. 3,2 % samt den reduktion i antallet af hjemmeplejetimer, der er sket i løbet af 2023. Det betyder, at budgetterne til de faste udgifter på hjemmeplejeområdet skal fordeles ud på færre hjemmeplejetimer.

Når timepriserne generelt er steget, vil det forventeligt medføre merudgifter til afregning af de private leverandører sammenlignet med tidligere år. Udgiften afhænger af det konkrete antal præsterede timer og kan derfor ikke beregnes konkret. Såfremt timetallet til de private leverandører ved indgangen til 2024 fortsætter på samme niveau resten af året, kan merudgiften estimeres til ca. 0,6 mio. kr.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler