ForsideVesthimmerlandForslag om vederlag til næstformanden for Børn og Ungeudvalget blev godkendt

Forslag om vederlag til næstformanden for Børn og Ungeudvalget blev godkendt

Forslag om vederlag til næstformanden for Børn og Ungeudvalget blev godkendt

Byrådet i Vesthimmerland Kommune havde møde den 30. november 2023, hvor der på dagsordenen bl.a. var Drøftelse af forslag om vederlag til næstformanden for Børn og Ungeudvalget

Resume

Drøftelse af forslag fremsat af byrådsmedlem Ramus Vetter og borgmester Per Bach Laursen om fremadrettet vederlæggelse af hvervet som næstformand for Børn- og Ungeudvalget. Vederlaget foreslås at udgøre 2 % af borgmesterens årlige vederlag, og vil kræve en ændring i Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt.

Baggrund

Byrådsmedlem Ramus Vetter og borgmester Per Bach Laursen fremsætter sammen et forslag til Byrådets behandling om, at næstformanden for Børn- og Ungeudvalget fremadrettet modtager et vederlag på 2 % af borgmesterens vederlag årligt svarende til 20.424 kr. årligt (niveau per april 2023).

Hvilke hverv, der er vederlagsgivende og størrelsen på disse vederlag er reguleret i Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt (styrelsesvedtægten), som er vedlagt som bilag, og indenfor de rammer der fastsat i bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv (vederlagsbekendtgørelsen).

Af styrelsesvedtægten fremgår det, at formanden for Børn- og Ungeudvalget modtager et vederlag på 4 % af borgmesterens vederlag, svarende til 40.847 kr. årligt. Til sammenligning modtager formænd for de stående udvalg et vederlag på 22 % af borgmesterens vederlag svarende til 224.659 kr. årligt, mens næstformænd for de stående udvalg modtager et vederlag på 1,65 % af borgmesterens vederlag svarende til 16.849 kr. årligt.

Såfremt næstformanden for Børn- og Ungeudvalget fremadrettet skal modtage et vederlag på 2 %, vil det kræve en ændring i styrelsesvedtægten, der derpå skal undergives to behandlinger i Byrådet med mindst seks dages mellemrum.

Af vederlagsbekendtgørelsen § 7, stk. 4 fremgår det, at summen af de årlige vederlag højst må udgøre 275 % af borgmesterens vederlag. Såfremt det godkendes, at der tildeles et vederlag på 2 % af borgmesterens vederlag til næstformanden for Børn- og Ungeudvalget, vil summen af de årlige vederlag iht. styrelsesvedtægten stige fra 243 % til 245 % af borgmesterens vederlag.

Det bemærkes, at der til summen også skal tillægges dobbelt vederlag til udvalgsmedlemmer i perioder, hvor Byrådet har godkendt enkelte byrådsmedlemmers fravær på over 1 måned, eksempelvis på grund af sygdom.

Derudover bemærkes det, at det først med ændring af vederlagsbekendtgørelsen per 1. januar 2022 har været muligt Vesthimmerlands Kommune at yde vederlag til næstformanden for Børn- og Ungeudvalget, da den mulighed forinden da alene var forbeholdt Københavns Kommune.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

  • Bekendtgørelsen om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen af kommunale hverv.
  • Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt.
  • Byrådets forretningsorden.

Økonomi

Merudgift på 20.424 kr. årligt (niveau per april 2023), som finansieres af kassen og medtages som en teknisk budgetændring fra budget 2024-2027.

Procesplan

Såfremt forslaget godkendes vil en ændring af Vesthimmerlands Kommunes styrelsesvedtægt kræves behandling på to møder i Byrådet. Til Byrådets behandling af punktet den 30. november 2023 vil oplæg til den ændrede styrelsesvedtægt indgå som separat punkt og ved godkendelse heraf vil andenbehandlingen ske på Byrådets møde 21. december 2023.

Vederlaget vil således først være formelt godkendt sammen med godkendelse af ændringen i styrelsesvedtægten, forventeligt per 22. december 2023.

Sagen afgøres i

Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller

  • at forslaget om vederlag til næstformanden for Børn- og Ungeudvalget på 2 % af borgmesterens årlige vederlag drøftes, og
  • at merudgiften finansieres af kassen.


Beslutning fra Økonomiudvalget, 22. november 2023, pkt. 399:

Fraværende: Ingen

Økonomiudvalget indstiller til Byrådets godkendelse, at der der ydes vederlag som beskrevet med 2 % af borgmesterens årlige vederlag fra 1. januar 2024, idet der ikke har været opmærksomhed på lovændringen pr. 1. januar 2022.

Supplerende sagsfremstilling til mødet i Byrådet den 30. november 2023:

På baggrund af spørgsmål stillet på Økonomiudvalgets møde den 22. november 2023, er der udarbejdet et notat om muligheden for at yde forholdsmæssigt vederlag til stedfortræderne for formanden og næstformanden i børn og unge-udvalget, samt muligheden for at fastsætte en minimumsgrænse for det forholdsmæssige vederlag til stedfortræderne.

Beslutning

Fraværende: Anna-Grethe Sperling, Jakob Vium Dyrman, Allan Ritter, David Rathkjen

Økonomiudvalgets indstilling om vederlag til næstformand i Børne- og Ungeudvalget med den tilføjelse, at der for stedfortrædere for formand og næstformand ydes vederlag som minimum svarende til den til enhver tid gældende diætsats pt svarende til 445 kr. blev sendt til afstemning:

  • For stemte: 23
    Per Bach Laursen, Jakob Ræbild Nørgaard, Inger Nielsen, Lars Andresen, Jimmy Støttrup Jensen, Kurt Friis, Benny Hansen, Morten Mejdahl, Signe Nøhr, Per Nyborg, Jeppe Korreborg Pedersen, Svend Jørgensen, Niels Krebs, Henrik Dalgaard, Liselotte Lynge Jensen, Kirsten Moesgaard, Lars Rem, Jane Bonnerup, Rasmus Vetter, Erik Stagsted, Anders Kjær Kristensen, Jens Chr. Pedersen, Asger Andersen.
  • Imod stemte: 0
  • Stemte hverken for eller imod: 0

Dermed blev forslaget vedtaget.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet