ForsideRebildEmilie Aalestrup Møller tager plads i Rebild byråd

Emilie Aalestrup Møller tager plads i Rebild byråd

Emilie Aalestrup Møller tager plads i Rebild byråd

Birgitte Wilsted Simonsen har ved henvendelse til Borgmesteren den 7. februar 2024 anmodet om orlov grundet arbejde og uddannelse frem til 31. marts 2024.

På byrådsmøde den 29. februar 2024 godkendte Rebild byråd indstillingen og dermed at Emilie Aalestrup Møller deltager i det politiske arbejde i byrådet samt i valgbestyrelsen for folketingsvalg/EU-valg frem til 31. marts 2024.

Den samlede indstilling som blev godkendt:

– byrådet beslutter at betingelserne for orlov jfr. Styrelseslovens § 15, stk. 2 er opfyldt og

– stedfortræder Emilie Aalestrup Møller indtræder i byrådet samt i valgbestyrelsen for folketingsvalg/EU-valg

– byrådsmedlem Lene Aalestrup indtræder i Børne- Familieudvalget

– byrådsmedlem Peter Hjulmann indtræder i Børne- Ungeudvalget, idet han i forbindelse med byrådets konstituering, er udpeget som personlig stedfortræder for Birgitte Wilsted Simonsen

– byrådsmedlem Birgitte Wilsted Simonsen genindtræder i byrådet pr. 1. april 2024, og stedfortræderne udtræder samtidig fra de respektive midlertidige poster

Sagsfremstilling

Birgitte Wilsted Simonsen har ved henvendelse til Borgmesteren den 7. februar 2024 anmodet om orlov jfr. Styrelseslovens § 15, stk. 2, i en periode på mere end 1 måned grundet arbejde og uddannelse. Dette er lovligt forfald i henhold til Styrelseslovens § 15, stk. 2.

Uddrag Styrelseslovens § 15

Stk. 2. Når kommunalbestyrelsens formand får meddelelse om eller på anden måde får kendskab til, at et medlem vil være forhindret i at varetage sine kommunale hverv i en forventet periode af mindst 1 måned på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, indkalder formanden stedfortræderen til førstkommende møde i kommunalbestyrelsen.

Stk. 3. Når medlemmet på ny kan varetage sine kommunale hverv, udtræder stedfortræderen af kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for stedfortræderens indtræden er til stede.

Borgmesteren har pligt til at indkalde stedfortræder i henhold til § 15, stk. 2, og stedfortræderen indkaldes således til at indtræde i byrådet på førstkommende møde 29. februar 2024.

1. stedfortræder Kim Hornbech har overfor Borgmesteren oplyst, at han er forhindret i at indtræde i Byrådet i den aktuelle periode på grund af forhold omfattet af § 15, stk. 2 og i stedet indkaldes 2. stedfortræder Emilie Aalestrup Møller i Byrådets arbejde.

Birgitte Wilsted Simonsen er udpeget til følgende udvalg, bestyrelser, råd og nævn:

• Børne- og Familieudvalget

• Børn- og Ungeudvalget

• Valgbestyrelse kommunalvalg (stedfortræder)

• Valgbestyrelse folketingsvalg/EU-valg (stedfortræder)

Den Konservative byrådsgruppe har oplyst, at Emilie Aalestrup Møller indtræder i byrådet og i valgbestyrelsen for folketingsvalg/EU-valg (stedfortræder), og at byrådsmedlem Lene Aalestrup indtræder i Børne- Familieudvalget. Personligt udpeget stedfortræder byrådsmedlem Peter Hjulmann indtræder i Børne- Ungeudvalget.

Byrådsmedlem Lene Aalestrup udtræder af Børne- familieudvalget og Emilie Aalestrup Møller udtræder af byrådet, når Birgitte Wilsted Simonsen genindtræder i Byrådet og dertilhørende udvalgsarbejde efter endt orlov, jævnfør § 15, stk. 3.

Byrådet skal i henhold til Styrelseslovens § 15, stk. 4 beslutte, om betingelserne for stedfortræderindkaldelse er til stede.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler