ForsideVesthimmerlandUngegaranti på Vesthimmerlandsk

Ungegaranti på Vesthimmerlandsk

Ungegaranti på Vesthimmerlandsk

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 27. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Kommissorium Ungegaranti på Vesthimmerlandsk

Resume

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet kommissorium for arbejdet med udvikling af Ungegaranti i Vesthimmerlands Kommune.

Sagen fremsendes til godkendelse.

Baggrund

Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Familieudvalget besluttede på møderne 5. december 2023, at der nedsættes følgende arbejdsgrupper i relation til ungeindsatsen.

1. Overblik over nuværende tilbud og indsatser for unge (Projektejer: Familiechefen).

2. Back to school i en Vesthimmerlandsk kontekst (Projektejer: Skole- og Dagtilbudschefen).

3. Arbejde med en “Ungegaranti”, som passer ind i Vesthimmerlands Kommune (Projektejer: Uddannelses- og Arbejdsmarkedschefen).

4. Øget samarbejde mellem Kultur & Fritids-, Børne- & Familie- og Beskæftigelsesudvalget (Projektejere: Direktøren for Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Familiechefen samt Kultur- og Fritidschefen).

Det udarbejdede kommissorium omhandler punkt 3 – Ungegaranti.

Forventet konsekvens

Målet er udvikling af Ungegaranti på Vesthimmerlandsk, herunder konkretisering og anbefalinger i relation til praksis fremadrettet.

Der tages udgangspunkt i nuværende indhold og organisering af ungeindsatsen som et fundament for udvikling af Ungegaranti på Vesthimmerlandsk, i det der allerede er iværksat en række meningsgivende indsatser og samarbejder med effekt. Arbejdet med Ungegaranti på Vesthimmerlandsk skal derfor have fokus på de tilbud og indsatser, der kan supplere og udvikle nuværende indsatser og samtidig beskrive nye indsatser, der yderligere kan optimere og udvikle indsatsen til gavn for unge i Vesthimmerlands Kommune samt for virksomhederne i relation til rekruttering af kvalificeret arbejdskraft nu og på sigt.

Yderligere skal fokus være på udvikling af det tværfaglige samarbejde således der sikres en rød tråd i indsatsen.

Fokusområder for Ungegaranti på Vesthimmerlandsk er blandt andet:

  • Flere unge i uddannelse og / eller beskæftigelse.
  • Etablering af indsats vedrørende fritidsjob for unge.
  • Samtænkning af indsatser mellem skole- og beskæftigelsesområdet i relation til erhvervspraktik, herunder samarbejde med virksomhederne.
  • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner.
  • Inddragelse af de unge.

Kommissoriet er vedhæftet som bilag.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Beskrivelse af indsatsen skal behandles politisk inden udgangen af 2024 med henblik på iværksættelse start 2025.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget og Børne- og Familieudvalget.

IndstillingAdministrationen indstiller

  • at kommissoriet for Ungegaranti på Vesthimmerlandsk godkendes

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet