ForsideMariagerfjordUdvalget for Klima og Landdistrikter i Mariagerfjord drøfter oplæg til studietur 2024

Udvalget for Klima og Landdistrikter i Mariagerfjord drøfter oplæg til studietur 2024

Udvalget for Klima og Landdistrikter i Mariagerfjord drøfter oplæg til studietur 2024

Udvalget for Klima og Landdistrikter i Mariagerfjord Kommune vil på deres kommende møde den 31. januar 2024 behandle et oplæg til en studietur for det kommende år.

Anledning: En arbejdsgruppe har i løbet af 2023 udarbejdet et udkast til en studietur. Dette udkast tager udgangspunkt i tidligere drøftelser i udvalget samt dialog med ledelsen i Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid.

Indstilling: Direktøren for Teknik, Kultur og Klima foreslår følgende punkter til drøftelse på mødet:

  1. Drøftelse af oplægget til studieturen.
  2. Tag stilling til gennemførelse af studieturen, eventuelt med ændringer, og fastsættelse af dato.
  3. Beslutning om, hvorvidt arbejdsgruppen skal fortsætte med udviklingen af et oplæg til en todages studietur til udlandet.

Sagsfremstilling: Udvalget diskuterede tidligt i 2023 muligheden for en studietur i udvalgets valgperiode. Som respons herpå nedsatte de en arbejdsgruppe mod slutningen af 2023, der har udarbejdet et udkast til en endagstur med planlagte stop i Lemvig og Viborg.

Formålet med studieturen er at inspirere udvalget og tilføre ny viden inden for klimasikring samt arbejdet med Lokale Udviklingsplaner (LUP’er) og VE-puljen i andre kommuner. Udkastet indeholder både program og budget for turen, og med forudsætningen om leje af en bus udefra vil udgifterne løbe op på omkring 15.000 kr.

Økonomi: Udgifterne til studieturen vil blive dækket af udvalgskontoen til rejser, konferencer, m.m. Der er cirka 77.000 kr. til rådighed på denne konto for 2024. Det forventes, at dette beløb vil blive modregnet udgifterne til udvalgets deltagelse i KL’s Klima- og Miljøkonference den 11.-12. april 2024.

Udvalget opfordres til at tage aktiv del i drøftelsen af det foreslåede program og beslutte, om de ønsker en endagstur eller en todages studietur til udlandet. Økonomien sikres gennem udvalgskontoen, som er øremærket til formålet.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler