ForsideMariagerfjordUdvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord får VAKS. status 2023

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord får VAKS. status 2023

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse i Mariagerfjord får VAKS. status 2023

Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse bliver på udvalgsmødet den 31. januar 2024, præsenteret for en statusrapport om VAKS (Virksomhedspraktik og Aktivering med Kontantydelse) for perioden fra 1. februar til 31. december 2023.

VAKS. Status 2023

VAKS er fra 1. februar 2023 videreført i en økonomisk og omfangsmæssigt reduceret form tilpasset den nye ramme for beskæftigelsesindsatsen og med et styrket samarbejde mellem Jobcenter og VAKS. Udvalget orienteres om de samlede resultater for 2023.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Indsatsen i VAKS er fra 1. februar 2023 omlagt til virksomhedspraktik og nytteindsats.

Med de nye rammer er formålet med indsatserne, at borgerne via træning i relevante, arbejdsrelaterede opgaver skal opnå kompetencer og motivation for at kunne indgå på arbejdsmarkedet eller søge ind på uddannelse. Borgerne støttes gennem praktiske opgaver og virksomhedsrettede indsatser i afklaring af fremtidige valg af beskæftigelse.

Resultater 1. februar til 31. december 2023

21 borgere har været i indsats på VAKS. 18 personer har været i virksomhedspraktik, tre i nytteindsatsjob og en har været i nytteindsats og derefter i virksomhedspraktik.

Varigheden af et forløb på VAKS er planlagt til 13 uger, men flere af forløbene forlænges yderligere.

Varighed af forløb. UgerAntal forløb
1-136
14-265
27-402
41-545
55-673

Det korteste forløb er på 3 uger, det længste er på 62 uger. De lange forløb afspejler, at borgerne har komplekse problemstillinger ud over ledighed.

Afsluttede forløb
Ved årets udgang var én person kommet i job, én var i virksomhedspraktik uden for VAKS, fire var i et andet tilbud, tre var fraflyttet kommunen, en var ikke i aktivering og elleve var fortsat på VAKS.

Kvalitative tiltag

Afrapportering af evalueringen af borgernes tilfredshed med forløbet udsættes indtil videre, da antallet af afsluttede borger fortsat er lavt.

I et tæt samarbejde mellem Jobcenteret og VAKS arbejdes der løbende på at opstille realistiske planer for den enkelte borgers udbytte af et forløb og der er løbende fokus på at afklare borgeren til jobrettede indsatser. Dermed arbejdes der også på at etablere forløb med kortere varighed.

Der arbejdes aktivt med at anvende VAKS som en træningsbane til at gøre borgeren parat til at komme i en ekstern virksomhedspraktik og anvendes også som supplerende/understøttende tilbud, når borger starter i praktik uden for VAKS. Der arbejdes samtidig aktivt med en afklaring af borgerens fremtidige arbejdsmarkedsrettede muligheder.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler