ForsideRebildTemaer til fællesseminar 2024

Temaer til fællesseminar 2024

Temaer til fællesseminar 2024

Beskæftigelsesudvalget i Rebild Kommune holder møde den 11. juni og på dagsordenen er bl.a. en beslutningssag: Temaer til fællesseminar 2024.

Beskæftigelsesudvalget besluttede på udvalgsmøde den 19. januar 2024, at der igen i år skal afholdes fællesseminar med deltagelse af Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR), Beskæftigelsesudvalget og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Fællesseminaret afholdes den 12. november 2024. Beskæftigelsesudvalget skal i den forbindelse drøfte og beslutte hvilke temaer, udvalget ønsker, der skal være rammesættende for årets fællesseminar.

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget beslutter, at temaerne for fællesseminaret i 2024 bliver:

  • Opfølgning på temaerne fra fællesseminar 2023
    • Flere borgere med handicap i job og uddannelse
    • Samarbejdet med A-kasserne
  • Ekspertgruppens anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen

Sagsfremstilling
Der er tradition for, at Beskæftigelsesudvalget, Det Lokale Arbejdsmarkedsråd (LAR) og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice hvert år deltager i et fællesseminar, som Beskæftigelsesudvalget indbyder til. Det overordnede mål med fællesseminaret er dialog og input til indsatsområder og strategier for beskæftigelsesindsatsen i Rebild Kommune.

Deltagerne på fællesseminaret i 2023 udtrykte ønske om, at der på seminaret i 2024 ville være en opfølgning på temaerne fra seminaret i 2023. Forvaltningen har på den baggrund foreslået, at det første tema bliver en opfølgning på temaerne fra 2023: flere borgere med handicap i job og uddannelse og samarbejdet med A-kasserne.

Regeringen vil nytænke og reformere beskæftigelsesindsatsen og har derfor nedsat en ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger til fremtidens beskæftigelsesindsats. I kommissoriet for ekspertgruppen er det defineret, at målet med fremtidens beskæftigelsesindsats skal være større frihed for både borgere og kommuner, og at dette skal ske ved at:

  • Nedlægge jobcentrene, sætte kommunerne fri af statslige proceskrav og prioritere de indsatser, der hjælper ledige tættere på arbejdsmarkedet.
  • A-kasser og private leverandører skal spille en større rolle i indsatsen, uden at det svækker tilskyndelsen til job.
  • De mest udsatte skal flyttes ud af beskæftigelsessystemet. I stedet skal de have en bredt funderet indsats med afsæt i det enkelte menneskes konkrete udfordringer
  • Den øvrige beskæftigelsesindsats skal i højere grad prioritere de borgere, der har større udfordringer med at finde et job.

Ekspertgruppen for fremtidens beskæftigelsesindsats skal afrapportere i juni 2024, hvorfor dette vil være helt aktuelt som tema for fællesseminar 2024.

På baggrund af udvalgets drøftelse og beslutning om temaer for fællesseminaret, vil forvaltningen arbejde videre med planlægningen, herunder udarbejdelse af program mm. til endelig vedtagelse i Beskæftigelsesudvalget. Forvaltningen vil tilstræbe at få en ekstern oplægsholder til temaet vedrørende fremtidens beskæftigelsesindsats.

Økonomi
Udgifterne til seminaret afholdes inden for budgettet i Center Arbejdsmarked og Borgerservice.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler