ForsideRebildSundhedshusets udgifter skyder i vejret: Flere midler nødvendige for færdiggørelse

Sundhedshusets udgifter skyder i vejret: Flere midler nødvendige for færdiggørelse

Sundhedshusets udgifter skyder i vejret: Flere midler nødvendige for færdiggørelse

Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget skal på deres udvalgsmøde den 12. juni 2024 behandle en beslutningssag: Midler til indretning af Sundhedshuset

Udgifterne til indretning af Sundhedshuset er blevet markant større end først antaget, hvilket betyder, at der mangler finansiering til bl.a. vente- og ankomstområde samt indretning af samtale- og undervisningsrum. Derudover har der ikke været taget højde for øget digitalisering af lokaler og wayfinding.

Byrådet skal træffe beslutning om yderligere midler til indretning af Sundhedshuset.

Text: Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget, Byrådet

Indstilling: Forvaltningen indstiller, at Kultur-, Fritids- og Sundhedsudvalget overfor Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler

  • at der disponeres 1,5 mio. kr. kr. til indretning af sundhedshuset
  • at beløbet frigives og finansieres af kassebeholdningen

Sagsfremstilling
Byrådet godkendte på deres møde, den 30. maj 2024 frigivelse af 2 mio. kr. til indretning af kommunale funktioner i Sundhedshuset.

I forbindelse med forberedelse af den kommende indflytning og indhentning af tilbud på inventar har det vist sig, at det afsatte budget på 2 mio. kr. ikke er tilstrækkeligt til dækning af behovet for inventar, så Sundhedshusets borgerrettede funktioner kan tages i brug. Dette skyldes bl.a. generel prisstigning, men også at indretning af fællesområderne i huset har vist sig at være større, end først antaget.

Budgettet til inventar blev estimeret i forbindelse med udarbejdelsen af ansøgningen om statslig støtte til byggeriet og således før man kendte udformningen af det endelige byggeri. Huset tages i brug august 2025, og der er således behov for aktuelt at kunne indkøbe inventar til venteområder, ankomstområdet samt samtalerum og undervisningslokaler. Det skal bemærkes, at man genbruger nuværende inventar i det eksisterende sundhedscenter samt overskydende møbler fra sammenlægningen af rådshuse.

Herudover har der ikke i budgettet været taget højde for behovet for øget digitalisering, som er kommet til i de senere år. Særligt i møde- og undervisningslokaler samt wayfinding i huset. Der vil derfor være behov for yderligere midler til indkøb af digitale løsninger og midler til wayfinding. Dette medtages til arbejdet med budget 2025.

Økonomi: Indretning af Sundhedshuset forventes at blive 1,5 mio. kr. højere i 2024 end tidligere vurderet. Forvaltningen anmoder om at dette beløb finansieres af kassen og frigives til brug.

Finansieringsforslaget skal ses i lyset af, at den kollektive sanktion for at hæve skatten forventes at blive 3,5 mio. kr. mindre end forudsat i budget 2024 – og at byrådet i budget 2024-2027 har vedtaget at bruge halvdelen af provenuet ved skattestigningen til anlæg. I det lys går andel af merindtægten til anlæg stort set lige op med den forventede merudgift til sundhedshuset. Bemærk at merindtægten på 3,5 mio. kr. er indregnet i ØKV1.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler