ForsideMariagerfjordStiftende generalforsamling for lokalhistorisk støtteforening i Hobro

Stiftende generalforsamling for lokalhistorisk støtteforening i Hobro

Stiftende generalforsamling for lokalhistorisk støtteforening i Hobro

Den 16. april 2024 samledes 37 engagerede borgere i Hobro til et orienteringsmøde med det formål at etablere en støtteforening for det lokalhistoriske arkiv. Arbejdsgruppen, der stod bag initiativet, udtrykte stor tilfredshed med det fremmødte antal deltagere, der indikerede en betydelig interesse for projektet.

Under mødet blev der præsenteret en grundig baggrund for oprettelsen af foreningen. Arkivet på Fyrkat, der er en del af Nordjyske Museer, lider under pladsmangel og har begrænsede åbningstider, hvilket vanskeliggør både opbevaring af materiale og adgangen for brugerne. Dette har skabt behovet for en støtteforening, der kan arbejde for bedre vilkår og fremme digital tilgængelighed af arkivalierne.

En central målsætning for foreningen er at forbedre lokalarkivets fysiske forhold og digitaliseringsmuligheder. Desuden ønsker man at etablere et lokalt samlingssted for historisk interesserede og styrke samarbejdet med andre kulturinstitutioner og foreninger i området.

Under mødet blev der også fremhævet bekymringer vedrørende arkivets nuværende tilstand, herunder minimale åbningstider, dårlig adgang og manglende plads og sikkerhed for arkivalierne. Der blev diskuteret potentielle mødelokaler og ønsker om fremtidige lokaler til arkivet.

Økonomisk støtte til projektet blev drøftet, herunder muligheder for fondsansøgninger og samarbejde med lokale institutioner og virksomheder.

For at promovere foreningen og sikre dens succes blev der besluttet at oprette en hjemmeside og søge omtale i lokale medier.

Efter enighed om projektets bæredygtighed og potentiale blev det besluttet at indkalde til en stiftende generalforsamling mandag den 6. maj kl. 19 i store sal på Hobro Bibliotek. Dagsordenen vil blive offentliggjort senere.

Det stiftende møde markerede en vigtig milepæl i bestræbelserne på at sikre og fremme lokalhistorien i Hobro og omegn. Med en solid opbakning og klare målsætninger ser fremtiden lys ud for etableringen af en stærk støtteforening for det lokalhistoriske arkiv.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler