ForsideVesthimmerlandStatus vedrørende udvikling af nyt ungetilbud #360 i Vesthimmerland

Status vedrørende udvikling af nyt ungetilbud #360 i Vesthimmerland

Status vedrørende udvikling af nyt ungetilbud #360 i Vesthimmerland

Beskæftigelsesudvalget i Vesthimmerland Kommune holder årets første udvalgsmøde den 9. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Status på # 360

Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen har udarbejdet status vedrørende udvikling af nyt ungetilbud #360.

Sagen fremsendes til orientering.

Baggrund

På Børne-og Familieudvalgsmødet den 28. november 2022 blev forvaltningens indstilling om at nedlægge Task Force godkendt. Task Force erstattes af en tidlig og målrettet indsats i tæt samarbejde med elev og forældre på egen skole suppleret med helhedsorienterede løsninger i forhold til de særlige tilfælde, der har indvirkning på tværs af sektorer.

Beskæftigelsesudvalget havde samtidig i flere omgange drøftet restgruppen af unge, der ikke er i gang med en ungdomsuddannelse eller et arbejde.

Der blev derfor nedsat en tværgående arbejdsgruppe, der skulle pege på finansiering og løsninger, som kunne iværksættes fra 1. august 2023. Formålet var, at der skulle etableres en sammenhængende, koordineret og individuelt tilpasset indsats for de børn og unge, der pt. ikke kunne rummes i de allerede etablerede tilbud/indsatser.

Arbejdsgruppen udarbejdede på denne baggrund oplægget – “Helhedsorienterede løsninger for børn og unge på tværs af sektorer”. Oplægget indeholder indsatser for følgende tre målgrupper:

 1. Tidlig indsats overfor elever i grundskolen med fravær over 15 % og under 40 %, hvor eleven fortsat har tilknytning til klassens/skolens fællesskab. Del af skole- og dagtilbudsområdets indsats i 2026 – planen.
 2. Elever i grundskolen med skolevægring (tør/kan ikke gå i skole) med fravær over 40 % og med ringe eller ingen tilknytning til klassens/skolens fællesskab.
 3. Unge, 15 til 24 år, som ikke er i målgruppen for STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) og som heller ikke umiddelbart kan profitere af FGU (Forberedende grunduddannelse), ordinær uddannelse eller beskæftigelse.

 Beskæftigelsesudvalget samt Børne- og Familieudvalget behandlede på møder den 31. maj 2023 oplægget vedrørende “Helhedsorienterede løsninger for børn og unge på tværs af sektorer” og indstillede følgende: 

 • at indsatser for målgruppe 1 og 2 iværksættes fra 1. august 2023,
 • at indsatser for målgruppe 3 iværksættes fra 1. januar 2024 under forudsætning af, at der til budget 2024 afsættes 4.722.600 kr. fra 1. januar 2024 til og med 31.december 2026.

Byrådet vedtog den 12. oktober 2023 budgetaftale for 2024, hvor ovennævnte indstillinger indgik.
I forbindelse med behandling af punktet – Implementering af budget 2024 – 2027 – besluttede Beskæftigelsesudvalget på mødet 7.november 2023, at der ønskes budget til en 4-årig periode, samt årlige evalueringer hvad angår målgruppe 3 (jf. ovenstående).

På baggrund af ovenstående har Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen igangsat arbejdet med etablering af tilbud for målgruppe 3. Tilbuddet er efterfølgende navngivet #360.

Forventet konsekvens

Status på etablering af #360 er pr. december 2023 følgende:

 • Ansættelse af projektmedarbejdere

Der er pt. ansat de ønskede medarbejdere. Der er i alt ansat 4 medarbejdere, svarende til 3 fuldtidsstillinger. Medarbejderne rekrutteret på baggrund af de kvalifikationer og kompetencer, der er nødvendige for at gennemføre projektet. Alle medarbejdere er rekrutteret internt, hvilket betyder, at erfaringer og eventuelt udviklede metoder m.m. i løbet af projektperioden fastholdes internt.

 • Lokaler

Der er indgået aftale med FGU-Himmerland (Aars afdeling) om placering af tilbuddet på FGU i Aars. Aftalen gælder som udgangspunkt for hele projektperioden. På Hotspot stilles der møde- og kontorfaciliteter til

rådighed for medarbejderne i #360.

 • Visitation

Deltagerne til #360 visiteres qua TUVU (Tværfagligt Unge Visitations Udvalg). Der visiteres løbende og der er pt. visiteret 5 unge.

 • Organisering/styring

#360 er organisatorisk forankret under Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen.

Der er nedsat en styregruppe samt en arbejdsgruppe i forbindelse med beskrivelse og implementering af #360.

Styregruppen består af Chef for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen, Chef for Familieafdelingen, Afdelingsleder for Job og Uddannelse, Leder for UNGVesthimmerland, Afdelingsleder CKA samt konsulent fra Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Arbejdsgruppen består af Leder for UNGVesthimmerland, Afdelingsleder for Job og Uddannelse, projektmedarbejder #360 samt konsulent fra Staben, Børne- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.

Projektmedarbejdere refererer til leder af UNGVesthimmerland samt afdelingsleder i Job og Uddannelse (KUI-ledelsen).

 • Evaluering

Der udarbejdes status hvert halve år (til styregruppen) samt evaluering hvert år til det politiske niveau. Første evaluering udarbejdes i december 2024. Efter 2 år udarbejdes midtvejsevaluering og efter 4 år slutevaluering.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Forventet opstart af #360 er mandag 8. januar 2024.

Sagen afgøres i

Beskæftigelsesudvalget.

Administrationen indstiller

 • at orienteringen tages til efterretning.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet