ForsideVesthimmerlandStatus vedrørende implementering af Digirehab i Vesthimmerlands kommune

Status vedrørende implementering af Digirehab i Vesthimmerlands kommune

Status vedrørende implementering af Digirehab i Vesthimmerlands kommune

Sundhedsudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 10. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Status vedrørende implementering af Digirehab i Vesthimmerlands kommune

Den 16. august 2023 godkendte Sundhedsudvalget implementering af DigiRehab i Vesthimmerlands kommune.

Der gives en kort status på implementeringen.

Baggrund

Den 1. oktober 2023 startede DigiRehab op i Vesthimmerlands kommune.

Der har været tale om en vellykket implementeringsproces og kommunens borgere har taget godt imod muligheden for træning i eget hjem med en Digirehab medarbejder.

Vedhæftet er en status over antal aktive borgere. Det er målet, at der fast er tilknyttet 15 borgere til hver DigiRehab træner. Forventningen var, at der ville gå en periode, før dette mål kunne opnås, men allerede i uge 48, 2023, nåede vi op på 46 borgere i ordningen. Status i uge 50 var 50 aktive borgere i ordningen.

Herudover kan vi se af data, at over 80 procent af de planlagte træninger gennemføres, hvilke er meget højt, også sammenlignet med andre kommuner. Det er positivt, da vi således for de bedst mulige vilkår for at opnå de ønskede effekter af ordningen, både for den enkelte borgere ift. bedre funktionsniveau og i forhold til en mulig nedgang i antal timer.

Det er endnu ikke muligt at opgøre effekten af tilbuddet ift antal timer/økonomien, da ordningen skal have været i gang i en længere periode, før vi kan opnå valide oversigter at fremlægge. Dette vil ske efter uge 20, 2024, og resultatet heraf forventes således fremlagt for Sundhedsudvalget før sommerferien 2024.

Forventet konsekvens

Ingen bemærkninger.

Organisering og kommunikation

Ingen bemærkninger.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Udgiftsneutral.

Procesplan

Ingen bemærkninger.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

  • at orienteringen tages til efterretning.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler