ForsideMariagerfjordStatus på brugen af Ungepuljen i Mariagerfjord

Status på brugen af Ungepuljen i Mariagerfjord

Status på brugen af Ungepuljen i Mariagerfjord

Ungepuljen på i alt 40.000 kr. som unge i alderen 15-25 år kan søge tilskud fra blev godkendt af udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse den 10. august 2023. Ungepuljen understøtter udvalgets fokusområde om at gøre Mariagerfjord Kommune til et godt sted at være ung ved at bidrage og opfordre unge til selv at medvirke til at skabe betydningsfulde fællesskaber og engagement.

I denne sag som behandles den 7. marts 2024 i udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse orienteres om, hvordan midlerne i Ungepuljen hidtil er blevet anvendt.

Indstilling
Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse:

1. At orienteringen tages til efterretning.

Inddragelse
Der er tilknyttet et rådgivende ungepanel til at vurdere ansøgningerne. Det rådgivende ungepanel består af 13 unge i målgruppen for ungepuljen.

Sagsfremstilling
Ungepuljen kan søges til enten materielle ting eller aktiviteter, der har til formål at:

  • skabe aktiviteter for den brede, offentlige målgruppe af unge mellem 15-25 år i Mariagerfjord Kommune
  • skabe fællesskaber mellem unge i Mariagerfjord Kommune
  • forbedre uddannelses- og ungdomsmiljøet i Mariagerfjord Kommune

Kendskabet til puljen spredes via uddannelsesinstitutionerne, det rådgivende ungepanel, de sociale medier samt via postkort og plakater på udvalgte, relevante steder.

Nedenfor er en oversigt over aktiviteter, som Ungepuljen på nuværende tidspunkt har støttet:

Hypnoseshow

Der er bevilget 10.000 kroner til at afholde et arrangement for unge i Mariagerfjord Kommune, hvor der er fokus på socialt samvær på tværs af uddannelserne. Til arrangementet, som er planlagt til at blive afholdt i Hobro, vil der være underholdning i form af en hypnotisør. Projektet er uafsluttet, da arrangementet endnu ikke har været afholdt.

Kreaklub

Der er bevilget 5.000 kroner til at opstarte en kreaklub for unge. De bevillegde midler er brugt som startkapital til indkøb af materialer til at skabe en kreakasse. Kreaklubben mødes i Ishuset i Hobro hver anden tirsdag. Projektet er afsluttet, og af de bevillegede midler blev der anvendt 4984,1 kroner.

Vandrebøger

Der er bevilget 4.100 kroner til at etablere en bogkasse med såkaldte vandrebøger. Unge kan låne en bog og kuglepind fra bogkassen, og imens de læser bogen, skriver de noter undervejs. Herefter kan en anden læse bogen og de medfølgende noter. Vandrebøgerne er et supplement til den etablerede Ishusets bogklub, og tanken er, at de unge lærer hinanden lidt at kende gennem hinandens noter.

I modsætning til bogklubben kræver vandrebøgerne heller ikke fysisk fremmøde, og tilgodeser herved unge der har travlt med skole og arbejde, og unge der har det vanskeligt med at være sammen med mange mennesker. Projektet er afsluttet, og af de bevillegede midler blev der anvendt 3610,9 kroner.

Kreaklub – juletema

Der er bevilget 2.000 kroner til at afholde en kreaklub med juletema. Formålet var at samle unge om kreative julesyslerier i Ishuset i Hobro. Projektet er afsluttet, og af de bevillegede midler blev der anvendt 1482,12 kroner.

Alkoholfri ungdomsfest

Der er bevilget 10.000 kroner til at afholde en alkoholfri ungdomsfest. Ungdomsfesten afholdes i samarbejde med Ungdomsrådet, de unge i Hadsund, SSP, Hadsund Hallerne og Ungdomsskolen. Ud over diskotek med DJ og alkoholfrie drinks vil ungdomsfesten også byde på afslapningszoner og forskellige aktiviteter. Projektet er uafsluttet, da arrangementet endnu ikke har været afholdt.

Oversigt over anvendelse af midlerne i Ungepuljen

Hypnoseshow10.000
Kreaklub3.984,1
Vandrebøger3.610,9
Kreaklub – juletema1.482,12
Alkoholfri ungdomsfest10.000
Ubrugte midler per 20/2 20249.922,88
Ungepuljen total40.000

Økonomi

Ungepuljen på 40.000 kr. er finansieret fra de i alt 240.000 kr. der var til rådighed i 2023 i Frie aktivitetsmidler. Når midlerne i Ungepuljen er opbrugt, skal udvalget tage stilling til, hvorvidt puljen skal fortsætte, og i så fald om udvalget ønsker at reservere nogle af de Frie aktivitetsmidler for 2024 til Ungepuljen.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler