ForsideMariagerfjordSkal tilpasset forslag til lokalplan for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund sendes...

Skal tilpasset forslag til lokalplan for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund sendes i høring

Skal tilpasset forslag til lokalplan for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund sendes i høring

Forslag til lokalplan 191/2024 for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund

Udvalget for Teknik og Miljø skal på udvalgsmøde den 5. marts 2024 tage stilling til, om forslag til Lokalplan 191/2024 for etageboligbebyggelse ved Broparken i Hadsund skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Forventet sagsgang: UTM, offentlig høring, administrativ vedtagelse

Anledning

Ejeren af Broparken 1, 3, 5, 7, 9 og 11 i Hadsund ønsker at opføre tre etageboliger på op til fire etager på arealet ned mod fjorden.

Ejendommen er omfattet af en lokalplan, som muliggør, at området kan udnyttes til bolig- og centerområde. Ejerens ønsker om etageboliger kan ikke realiseres inden for rammerne af den gældende lokalplan, og derfor har fagenheden for Teknik og Miljø udarbejdet forslag til ny lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø har tidligere behandlet lokalplanforslaget, men har ønsket, at fagenheden tager fornyet dialog med bygherre om boligstørrelserne.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At forslag til Lokalplan 191 sendes i offentlig høring i fire uger.
  2. At fagenheden for Teknik og Miljø bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.
Foto: Fra sagsfremstillingen

Sagsfremstilling

Tidligere politisk behandling – Lokalplan 191/2024 for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund har været politisk behandlet som forslag 8. januar 2024, hvor Udvalget for Teknik og Miljø besluttede at udskyde beslutningen til et kommende punkt, idet Udvalget for Teknik og Miljø ønskede, at fagenheden tager fornyet dialog med bygherre, således lokalplanen præciserer, at maksimalt en fjerdedel af boligerne må være under 100 m2.

Der er på baggrund af den fornyede dialog med bygherre fremkommet en aftale, der sikrer, at halvdelen af boligerne er over 90 m2.

På baggrund af denne aftale er lokalplanen blevet tilpasset, så der i lokalplanens bestemmelser sikres, at halvdelen af det samlede antal boliger inden for lokalplanområdet skal have et bruttoetageareal på mindst 90 m2.

Baggrund
På baggrund af et ønske fra en projektudvikler om at udvikle et område til etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund, har Marigerfjord Kommune udarbejdet forslag til Lokalplan 191/2024 for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund.

Forslaget indebærer opførelse af 47 boliger med udsigt over Mariager Fjord, hvoraf halvdelen af det samlede antal boliger inden for lokalplanområdet skal have et bruttoetageareal på mindst 90 m2.

Lokalplanen skal give mulighed for et boligområde med etageboliger op til fire etager med nedtrapning mod Mariager Fjord og nabobebyggelsen på Markussens Bro. Nedtrapningen skal sikre, at byggeriets skala nedbringes mod fjorden samt afstemmes med den eksisterende bebyggelse på Markussens Bro.

Formål
Fagenheden har udarbejdet et lokalplanforslag, hvor der er fokus på at fastsætte områdets anvendelse til boligformål i form af etageboligbebyggelse.

Lokalplanens formål er at sikre, at etagebebyggelsen opføres i højst fire etager med en nedtrapning i bebyggelsen mod fjorden og nabobebyggelsen. Lokalplanen sikrer, at der er offentlig adgang til lokalplanområdet og til havnearealerne som helhed via grønne områder og stier. Den tidligere lokalplans sigtelinjer mellem bebyggelsen sikres til visuel kobling mellem by og fjord.

Anbefaling af høringsperiode
På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Økonomi
Ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler