ForsideRebildSådan vil Rebild komme i mål med Beskæftigelsesplan 2024

Sådan vil Rebild komme i mål med Beskæftigelsesplan 2024

Sådan vil Rebild komme i mål med Beskæftigelsesplan 2024

Beskæftigelsesudvalget i Rebild Kommune holder årets første udvalgsmøde den 9. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Beslutningssag: Forslag til opfølgningsplan for Beskæftigelsesplan 2024

Resume

For at sikre en tæt opfølgning på om målene i Beskæftigelsesplan 2024 realiseres, har forvaltningen udarbejdet et forslag til en tidsplan for, hvornår Beskæftigelsesudvalget følger op på de enkelte mål i planen. Opfølgningerne tager udgangspunkt i seneste status på målene og vil så vidt muligt blive suppleret med oplæg om de indsatser, som sigter mod at sikre målopfyldelsen.

Text

 Beskæftigelsesudvalget 

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender tidsplanen for opfølgning på Beskæftigelsesplan 2024

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet en tidsplan for udvalgets opfølgning på målene i Beskæftigelsesplan 2024. Der indledes med en præsentation af udmøntningsplanerne på udvalgsmødet i februar, som anviser vejen til at realisere målene. Opfølgningen på målene ligger senere på året, så der så vidt muligt kan følges op på udviklingen i første del af 2024.

Udmøntningsplaner (6. februar 2024)

Forvaltningen præsenterer planer for udmøntning af fokusområderne i beskæftigelsesplanen

Flere selvforsørgende flygtninge og familiesammenførte (3. september 2024)

Mål: Mindst 70% af de flygtninge og familiesammenførte, der er kommet til landet de seneste 10 år, har ordinære timer

Styrkelse af samarbejdet med virksomhederne (24. september 2024)

Mål 1: 300 nye jobordrer i 2024

Mål 2: Andelen af besatte jobordrer skal være mindst 80% i 2024

Mål 3: Mindst 90% tilfredshed blandt de virksomheder, som er i kontakt med jobcentret

Særligt fokus: Samarbejdet med Rebild Kommune som arbejdsplads

Særligt fokus: En mere virksomhedsvendt beskæftigelsesindsats

Om- og opkvalificering af ledige (5. november 2024)

Mål: Flest muligt får den om- eller opkvalificering, der er nødvendig for at få og bevare en plads på arbejdsmarkedet

Flere personer med handicap i beskæftigelse (26. november 2024)

Mål: Mindst hver tredje person, som gennemfører den intensiverede indsats, skal være selvforsørgende 3 mdr. efter afslutning af indsatsen

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler