ForsideMariagerfjordSådan gik 2023 hos Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Sådan gik 2023 hos Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Sådan gik 2023 hos Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune

Formand Jens Peter Ellefsen og resten af Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune har udfærdiget årsrapport for 2023.

Seniorrådets aktiviteter og samarbejder:

Seniorrådet i Mariagerfjord Kommune blikker tilbage på et år præget af aktivitet og samarbejde. I løbet af 2023 har rådet afholdt i alt 13 møder, hvoraf nogle blev arrangeret i forbindelse med besøg på forskellige plejecentre rundt om i kommunen, herunder Teglgården i Als og Hobro Friplejehjem. Derudover har Seniorrådet deltaget i dialogmøder med politikere og plejepersonale på Skovgården og Bernadottegården samt i fællesmøder med Handicaprådet om budget og besparelser.

Seniorrådet har haft et konstruktivt samarbejde med Byrådet og diverse fagudvalg, hvor rådets udtalelser og rådgivning er blevet inddraget, når lovgivningen har krævet det. Samarbejdet med hele administrationen i Mariagerfjord Kommune opleves som positivt.

Høringssvar og fokusområder:

I 2023 har Seniorrådet aktivt deltaget i høringsprocesser ved at afgive høringssvar om emner som “Fremtidens kollektive trafik” til Nordjyllands Trafikselskab, kvalitetsstandarder og genåbningen af budgettet for både 2023 og 2024-2027. Derudover har rådet givet høringssvar til Sundhedsaftalen for 2024-2027.

Seniorrådet har udvalgt fire overordnede områder, som der ønskes særlig fokus på og drøftelse af i rådet:

  1. Et sammenhængende sundhedsvæsen.
  2. Udbredelse af nye boformer for ældre.
  3. Økonomi til en værdig ældrepleje.
  4. Forebyggelse for at sikre flere ældre et godt liv.

For at belyse disse områder har Seniorrådet inviteret forskellige aktører som besøg fra visitatorer, en praktiserende læge og afdelingslederen fra Borgerservice.

Økonomiske udfordringer og sammenhold:

En betydelig del af rådets fokus i 2023 har desværre været rettet mod besparelser på ældreområdet. Budgetgenåbningen i juni 2023 resulterede i betydelige besparelser på over 10 millioner kr. på Sundhed og Omsorg. Rådet har i den forbindelse stillet spørgsmålstegn ved realistisk budgetlægning og har søgt klarhed om, hvorvidt budgetterne for 2024-2027 er mere realistiske.

Tilslutning og aktiviteter i seniorrådet:

Seniorrådet har styrket sit samarbejde med ældreorganisationerne i Mariagerfjord Kommune og har afholdt fællesmøder med bestyrelserne i Ældre Sagen i Hobro, Hadsund, Arden og Mariager, Faglige Seniorer i Mariagerfjord og Danske Seniorer. Dette samarbejde vil fortsætte, idet det er aftalt at afholde mindst et fællesmøde om året.

Rådet har også været repræsenteret ved forskellige konferencer og kurser, herunder Danske Ældreråds konferencer og Region Nordjyllands møder.

Afsluttende bemærkninger og dagsordenspunkter:

Seniorrådet har behandlet en bred vifte af emner i løbet af 2023, herunder dialog om tilgængelighed, politiske mærkesager, udmøntning af værdighedsmidler, tilsyn på ældreområdet, IT-support, og strategi for håndtering af fremtidens udfordringer på ældreområdet.

Formanden for Seniorrådet, Jens Peter Ellefsen, afslutter rapporten med at fremhæve den gode stemning i rådet og det fælles engagement i at arbejde for alle borgere over 60 år i Mariagerfjord Kommune.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler