ForsideRebildRebild Kommune søger: To psykologer til fastansættelse i Afdelingen for Inklusion/PPR

Rebild Kommune søger: To psykologer til fastansættelse i Afdelingen for Inklusion/PPR

Rebild Kommune søger: To psykologer til fastansættelse i Afdelingen for Inklusion/PPR

JOBANNONCE: Ved Afdelingen for Inklusion/PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) i Rebild Kommune er to stillinger som psykolog ledig til besættelse fra 1. marts 2024. Den ene stilling er en opnormering – da vi i Rebild Kommune har valgt at forankre det det nye kommunale behandlingstilbud til børn og unge i psykisk mistrivsel i PPR. Der skal oprettes tilsvarende tilbud i alle landets kommuner.

Arbejdsopgaver

Som psykolog i PPR Rebild vil du primært skulle varetage traditionelle PPR-opgaver. Vi arbejder konsultativt og forebyggende, tilbyder vejledning, supervision og rådgivning, foretager tests og udarbejder undersøgelser, udfærdiger pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV’er) og koordinerer samarbejdet med en række eksterne samarbejdspartnere. Det forventes, at du gennem konsultation, råd og vejledning til forældre, pædagoger og lærere bidrager til et positivt pædagogisk miljø i skoler og dagtilbud med henblik på at sikre trivsel og læring hos kommunens børn og unge.

Vi arbejder på, at alle medarbejdere har områder, som de er særligt gode til og optagede af, så man får mulighed for at være særlig vidensperson i forhold til sine kollegaer og indimellem også i forhold til samarbejdspartnere. Det kunne fx være i forhold til at holde oplæg. Fremover vil det også være muligt for flere af psykologerne at forestå lettere behandlingsopgaver, som vil udgøre en mindre del af deres stilling. Det kan fx være i forhold til behandling af uro, forstyrret spisemønster, bekymringer, tristhed eller selvskade. Det kommunale behandlingstilbud påbegyndes implementeret fra 1. januar 2024 og vil være i fuld drift i 2026.

Hvis du har et område, enten pædagogisk psykologisk eller behandlingsmæssigt, som du er særligt optaget af eller dygtig til, ser vi gerne, at det fremgår tydeligt af din ansøgning.

Inklusion/PPRs kontor er beliggende på Rådhuset i Støvring. Opgaverne kan dog være i hele kommunen og i praksis vil du tilbringe mest tid på de skoler, evt. daginstitutioner, du kommer til at betjene. Hver onsdag samles hele PPR på Rådhuset, hvor vores interne møder er tilrettelagt og der er god mulighed for at sparre med dine kollegaer.

Vi søger psykologer med følgende profil

 • Generel interesse for det pædagogisk psykologiske arbejdsfelt og gerne særlig viden herom
 • Har lyst til at arbejde med børn og unges udvikling, læring og trivsel
 • Har viden om og/eller interesse for evidens- og manualbaseret behandling, enten nu eller på sigt
 • Interesse for tværfagligt samarbejde – både internt i forvaltningen og med eksterne samarbejdspartnere
 • Interesse for arbejde og samarbejde med børn, unge, forældre, lærere, pædagoger og andre fagpersoner
 • Fleksibel, selvstændig og samarbejdsorienteret holdning
 • Selvkørende- på den måde, at du skal kunne planlægge din egen hverdag
 • Lyst og evne til at arbejde både konsultativt samt mere udredende og vurderende
 • Lyst til en varieret arbejdsdag med mange forskelligartede opgaver
 • Medvirke og bidrage til at Inklusion/PPR er et godt sted at arbejde både fagligt og kollegialt
 • Det er en fordel at have autorisation eller være tæt herpå
 • Kørekort og adgang til bil i arbejdstiden

Vi tilbyder

 • Et godt arbejdsmiljø, hvor der er plads til at dele stort og småt og hvor fejl er noget vi lærer af både hver for sig og sammen
 • En solid mentorordning, der får dig godt i gang på din nye arbejdsplads
 • Erfarne, dygtige og samarbejdsorienterede kolleger
 • En afvekslende og indholdsrig arbejdsdag
 • Et job med mange og gode samarbejdspartnere
 • Et (tvær)fagligt miljø i udvikling og forandring, med mulighed for at præge denne udvikling via dialog med kollegaer og ledelse
 • Stor grad af frihed og medindflydelse i arbejdet og dets tilrettelæggelse.
 • Undersøgelser/vurderinger børn og unge og i samarbejde med andre faggrupper at opstille handleplaner
 • Gode muligheder for faglig sparring

Om Inklusion/PPR

Inklusion er en del af Center Børn og unge og udgør 22 medarbejdere med en bred tværfaglighed bestående af pædagogfaglige konsulenter, fysioterapeut, psykologer, læse – og tale/høre konsulenter. Aktuelt arbejder vi i en struktur med tre selvstændige distriktsteams sammensat af forskellige faggrupper med henblik på at fremme den tværfaglige indsats. Det er politisk besluttet, at skoler og daginstitutioner pr. 1. august 2024 skal arbejde i forpligtende netværk. Inklusion/PPR har valgt at knytte sig på denne organisering og vi forventer, at den allerede vil træde i kraft i Inklusion/PPR 1. marts 2024. Således er afdelingen altså i gang med en strukturel omlægning, som du vil blive en del af.

Omdrejningspunktet for arbejdet i Inklusion/PPR er forebyggende og inkluderende i forhold til børn og unge fra 0 år og til de forlader grundskolen. Vores udgangspunkt er at understøtte de mange faglige kompetencer, som skoler og dagtilbud allerede råder over og sætte dem yderligere i spil.
I alt vores arbejde lægger vi vægt på høj faglighed, relationer, konsultative metoder, sparring og supervision.
Vi tager udgangspunkt i et helhedssyn og samarbejder med skoler, dagtilbud og andre samarbejdspartnere om, at alle børn skal trives, udvikles og modtage læring i de fællesskaber, de indgår i. I dette arbejde ser vi forældrene som vigtige samarbejdspartnere og inddragelse af dem i metoder og beslutninger som noget naturligt og væsentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår jf. gældende overenskomst.

Hvis du har spørgsmål

til stillingerne, er du velkommen til at kontakte Leder af Inklusion/PPR Maria Skou Larsen, telefon 25 35 71 17 eller psykolog og TR Sofie Grønnegaard Andersen, telefon 24 59 76 36.

Ansøgningsfrist

Fredag d. 26. januar 2024 kl. 12.00.
Udvalgte ansøgere vil blive inviteret til samtale i løbet af eftermiddagen mandag den 29. januar 2024.
Samtalerne afholdes tirsdag den 30. januar 2024.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet