ForsideRebildRebild Kommune søger: Daglig leder til Sundhedscenteret

Rebild Kommune søger: Daglig leder til Sundhedscenteret

Rebild Kommune søger: Daglig leder til Sundhedscenteret

JOBANNONCE: Har du lyst til at stå i spidsen for en nyetableret afdeling med yderst kompetente sundheds- og socialfaglige medarbejdere, som i høj grad er selvstyrende og faglig ansvarlig for opgaveløsningen.  Sundhedscentret skal pr. 1. januar implementere en ny organisering og i den forbindelse kommer vi til at mangle en dygtig daglig leder, der har erfaring med tværfagligt samarbejde og ledelse af flere faggrupper.

Hvem er vi

Vi er en nyetableret afdeling med fire sygeplejersker, tre kostfaglige, tre ergoterapeuter, en social og sundhedsassistent og to socialrådgivere. Afdelingen har en bred opgaveportefølje

 • Forebyggende hjemmebesøg
 • Udskrivningskoordinator
 • Hjerneskadenøgleperson
 • Kostfaglige opgaver både til børn, unge, voksen og ældre
 • Hverdagsrehabilitering
 • Kost, fysio- og ergoterapeutiske indsatser på Rebild Kommunes Akut-og Rehabiliteringstilbud
 • Rusmiddelbehandling både socialfagligt og substitution

Der er forventninger om et tæt samarbejde med vores kollegaer i bl.a. Center Pleje og Omsorg.

Afdelingen er en del af det nye samlede Sundhedscenter som udover ovenstående opgaver også løser følgende opgaver: Genoptræning og vedligeholdende træning både til børn, voksne og ældre, rehabilitering til borgere med en kroniske sygdom samt Sundhedspleje. Du kommer til at referere til Funktionsleder af Sundhedscentret, som du vil få et tæt samarbejde med, da opgaver og medarbejdere på tværs af den nye organisering er gensidig afhængige.  Illustration af den fremtidige organisering er vedlagt som bilag.

Ledelsesopgaven

Den primære ledelsesopgave bliver at sikre en faglig stærk og stabil drift i et tæt samarbejde med medarbejdere og den øvrige ledelse i Sundhedscentret. Den nye organisering bygger på en klar forventning om et stærkt ledelsesfællesskab, hvor vi går i takt og vi tror på at den gensidige afhængighed er med til at øge kvaliteten.

Vi har følgende forventninger

 • Inspirerer og sætter retning, har fingeren på pulsen i forhold til udviklingen indenfor områderne
 • Støtter udviklingen i tæt involvering og samarbejde med medarbejderne
 • Vedholdende og udholdende i det tværgående samarbejde og i den faglige og organisatoriske udvikling
 • Strategisk og organisatorisk overblik – kan have mange bolde i luften, uden at miste overblikket
 • Kendskab til arbejdet i en politisk styret organisation
 • Kan træffe beslutninger og står ved de beslutninger, der træffes og samtidig reflekterer over medarbejdernes faglige betragtninger og perspektiver
 • Forståelse for kompleksiteten i de faglige områders opgaver

Som daglig leder er der personaleledelse i forhold til MUS, sygefravær, kørsel, arbejdstilrettelæggelse og sikring af rette kompetencer til løsning af opgaverne.

Vi forventer, at du…

 • har en sundhedsfaglig baggrund gerne med erfaringer indenfor de nævnte områder
 • har erfaring med ledelse gennem en åben, reflekteret, nysgerrig og transparent ledelsesstil, gerne kombineret med en lederuddannelse.
 • er ambitiøs på områdernes vegne og har øje for den faglige udvikling
 • har fokus på et respektfuldt og effektivt samarbejde med de forskellige faggrupper i Sundhedscenteret og i det tværgående samarbejde
 • Kan motivere med både tydelighed og empati og besidder gode samarbejdsevner.
 • Har en anerkendende og konstruktiv tilgang kombineret med et positivt menneskesyn
 • er synlig og nærværende og vægter tillid, loyalitet og godt humør.

I Sundhedscentret har vi fokus på værtskab og psykologisk tryghed, og dette skal en ny daglig leder være med til at understøtte og arbejde videre med.

Den nye organisering træder i kraft fra 1. januar 2024 og du bliver en del af implementeringen og deltage i forberedelserne til flytning til nyt Sundhedshus sommeren 2024. Vi er i gang med forberedelserne, men vil se frem til dine perspektiver på, hvordan vi sikrer en god flytning. Se mere her.

Vil du vide mere…

Så står vores funktionsleder gerne til rådighed, det er uanset om du har uddybende spørgsmål eller er nysgerrig på Rebild Kommune som arbejdsplads. Funktionsleder Janne Møller Olesen på telefon 99 88 92 14.

På www.rebild.dk/sundhedscenter finder du information om Sundhedscentret samlede tilbud.

Du kan læse mere om dét at være leder i Rebild Kommune i vores ledelsesgrundlag

Derudover er du velkommen til at læse vores politikker

Ansættelsesforhold

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og principperne i Ny Løn.

Vi håber, at du kan være klar til at tiltræde stillingen den 1. marts 2024.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 15. januar 2024

Første samtale finder sted onsdag, den 24. januar 2024. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til en anden samtale, der finder sted mandag den 29. januar 2024. Alle kandidater, der indkaldes til anden samtalerunde, skal være indstillet på at gennemgå en kompetenceprofil og få en tilbagemelding fredag, den 26. januar 2023. Det betyder, at de kandidater der går videre til 2. runde skal afsætte ca. 60 min inden torsdag den 25. januar kl. 10.00 til udfyldning af kompetenceprofil.

Der vil blive indhentet referencer efter nærmere aftale.

Kommunen ønsker at fremme ligestilling og mangfoldighed, og opfordrer derfor alle kvalificerede og interesserede uanset alder, køn, religion, handicap og etnisk tilhørsforhold til at søge stillingen.

Den 1. januar 2019 blev der indført røgfri arbejdstid – og matrikler for alle ansatte i Rebild Kommune

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet