ForsideRebildPå Beskæftigelsesudvalgets initiativ: Undersøgelse af praksisorienterede skoletilbud og EUD klasser for unge...

På Beskæftigelsesudvalgets initiativ: Undersøgelse af praksisorienterede skoletilbud og EUD klasser for unge i Rebild Kommune

På Beskæftigelsesudvalgets initiativ: Undersøgelse af praksisorienterede skoletilbud og EUD klasser for unge i Rebild Kommune

Beskæftigelsesudvalget i Rebild Kommune holder møde den 6. februar 2024, hvor der bla. på dagsordenen er: Orienteringssag: Praksisorienterede og erhvervsrettede skoletilbud til unge

På udvalgsmøde den 9. januar 2024 udtrykte Beskæftigelsesudvalget ønske om at få belyst og undersøgt, hvilke muligheder unge, i folkeskolen i Rebild Kommune, har for at få nærmere kendskab til erhvervslivet og få et mere praksisorienteret skoletilbud, herunder muligheden og behovet for at etablere EUD klasser i Rebild Kommune. På den baggrund har forvaltningen undersøgt, hvad der findes i Rebild Kommune pt.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har, efter ønske fra Beskæftigelsesudvalget, udarbejdet et overblik over tilbud og muligheder for unge i folkeskolen, der ønsker nærmere kendskab til erhvervslivet og et mere praksisorienteret tilbud end det, der tilbydes i folkeskolens almindelige udskolingsklasser, herunder muligheden og behovet for at etablere EUD klasser i Rebild Kommune. Mulighederne er oplistet nedenfor og rummer både tilbud, der købes i andre kommuner og tilbud, som er etableret i Rebild Kommune.

EUD-tilbud

EUD-klasser er målrettet erhvervsuddannelserne og er for de elever, der ønsker et mere praktisk og erhvervsrettet tilbud end det, der tilbydes i folkeskolens almindelige udskolingsklasser. EUD-klasserne undervises typisk i et tæt samarbejde mellem folkeskolen og en nærtliggende erhvervsskole.

Kommunerne skal tilbyde elever muligheden for EUD 10 klasse, da dette er et lovkrav. EUD 8.-9. klasse er derimod et rammeforsøg, hvorefter der kan etableres 8.-9. klasser fra skoleåret 23/24. Der var ansøgningsfrist i august 2023, og Rebild Kommune har ikke søgt om at deltage i forsøget.

En række kommuner, herunder Aalborg og Vesthimmerlands kommuner, har etableret EUD klasser for elever i 8., 9. og/eller 10. klasse. Rebild Kommune har ikke for nuværende selv EUD-klasser.

Det frie skolevalg giver dog elever fra Rebild Kommune mulighed for at søge optagelse i en EUD-klasse i en anden kommune, hvorefter den pågældende kommune vurderer, om der kan ske optagelse. Der opleves ikke udfordringer i forhold til optag af de unge fra Rebild Kommune, der ansøger om en EUD-plads i en anden kommune. Ved skoleårets start i 2023 var der 13 elever, bosiddende i Rebild Kommune, der fik buskort til EUD i en anden kommune. Udover den begrænsede gruppe af unge, der pt. ønsker EUD i 10. klasse, vil der være en geografisk udfordring ift. etablering af egentlige EUD klasser i Rebild Kommune, idet sådanne generelt forudsætter et tæt samarbejde med erhvervsskolerne. De nærmest liggende erhvervsskoler ligger i henholdsvis Aalborg og Aars.

Basic Skills

I Rebild kommune har man etableret Basic Skills i regi af Ungdomsskolen. Tilbuddet retter sig mod unge i 8. eller 9. klasse, der af en eller anden grund er kørt træt i sin skolegang.
Der arbejdes i tilbuddet målrettet med dansk og matematik med henblik på at bestå Folkeskolens afgangsprøver. Derudover arbejdes der målrettet med praktiske færdigheder og praktikdage, hvor eleverne snuser til erhvervslivet. Der er praktikdage hver onsdag.
Basic Skills blev etableret i 2019 og frem til udgangen af sidste skoleår haft 55 elever igennem tilbuddet. Der er 16 pladser på tilbuddet, og der er pt. 9 elever indskrevet. Coop Crew

Udover Basic Skills findes der, ligeledes i regi af Ungdomsskolen, et tilbud målrettet unge i 9. og 10. klasse med ønske om et fritidsjob i detailhandlen. Coop Crew er etableret i samarbejde mellem ungdomsskolerne i Rebild og Mariagerfjord kommuner, Coop 365 og Ungdomsskoleforeningen. Dette forløb skal understøtte de unges fremtidige job og uddannelsesvalg.

Vejledning og erhvervspraktik
Alle elever fra 7. klasse og op har tilknyttet en UU-vejleder, der kan vejlede ift. uddannelses- og jobmuligheder, herunder EUD-uddannelserne.Alle elever i 8., 9. og 10. klasse har derudover forskellige muligheder for at komme i erhvervspraktik. Erhvervspraktikken er en mulighed for at stifte bekendtskab med erhvervslivet generelt eller med en bestemt branche eller jobfunktion. Eleven skal som udgangspunkt selv finde sin praktikplads.

Økonomi

Ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler