ForsideVesthimmerlandOrientering - Projekt mindre teams

Orientering – Projekt mindre teams

Orientering – Projekt mindre teams

Sundhedsudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 10. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering – Projekt mindre teams

Hjemme- og sygeplejedistrikt Aars har siden primo 2023 arbejdet med projekt vedr. etablering af Mindre teams.

Leder af Hjemme- og sygeplejen Marianne Kudahl deltager for at orientere om status vedr. projektet i Aars. Der vil endvidere blive orienteret om tidsplan for implementering af Mindre Teams i de andre distrikter i kommunen.

Baggrund

Formålet med projekt Mindre teams er at give medarbejderne og borgere mere stabilitet i hverdagen, og dermed bidrage til højere faglighed, større arbejdsglæde og øget borgertilfredshed.

Som en del af arbejdet med en kommende Ældrelov blev der tidligere nedsat et nationalt ekspertpanel, som kom med anbefalinger til den kommende ældrelov. En af anbefalingerne omhandlede etablering af mindre teams i hjemmeplejen. Vesthimmerlands indsats i forhold til Mindre Teams i Hjemme- og sygeplejen er således i tråd med de nuværende udviklingstendenser på området og vi er således på forkant med en udvikling, som må forventes at sprede sig på området i de kommende år.

På mødet vil Hjemme- og sygeplejeleder Marianne Kudahl give en status på baggrund af de erfaringer, som distrikt Aars har opnået ved at arbejde med indsatsen siden januar 2023. Marianne vil fortælle om de gode erfaringer med projektet, og den betydning som den første tid har fået ift. den oprindelige tidsplan for udrulning til resten af kommunens hjemme- og sygeplejedistrikter.

Forventet konsekvens

Indsatsen med mindre teams, forventes at kunne øge arbejdsglæde og faglighed med henblik på fastholdelse og rekruttering i hjemme og sygeplejen i Vesthimmerlands kommune, både for ledere og medarbejdere. Samtidig forventes en højere faglighed i opgaveløsningen og dermed øget borgertilfredshed.

Organisering og kommunikation

Indsatsen har indtil nu været organiseret i Hjemme- og sygeplejen Aars i et tæt samarbejde mellem distriktsleder og teamleder og lokale arbejdsgrupper, samt en nedsat tværgående Styregruppe.

Lovgrundlag

Ingen relevant lovgivning.

Økonomi

Der er på et tidligere tidspunkt søgt 2,2 mio. kr. til afvikling af projektet ved Socialstyrelsen.

Procesplan

Projektet var planlagt til at udrulles i hjemme og sygepleje distrikt Aars i 2023 og 2024 – hvorefter der skulle ske en udrulning i øvrige distrikter i 2025. Efter at have etableret 3 teams i Aars i foråret 2023 blev det tydeligt, at der skulle ske en justering af projektplanen. Dermed sker udrulning i distrikt Aars i 2023, og starten af 2024, hvorefter der sker en udrulning til øvrige distrikter fra sommeren 2024 og frem til 2025. Der orienteres nærmere herom på mødet.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

  • at orienteringen tages til efterretning.
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet