ForsideVesthimmerlandOrientering om projekt Borger før opgave i Vesthimmerland

Orientering om projekt Borger før opgave i Vesthimmerland

Orientering om projekt Borger før opgave i Vesthimmerland

Sundhedsudvalget i Vesthimmerland Kommune holder møde den 31. januar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Orientering om projekt Borger før opgave

I 2022 fik Vesthimmerlands Kommune af Socialstyrelsen bevilget 1,4 mio. kr. til et projekt med navnet Borger før opgave. Sundhedsudvalget præsenteres for status på projektet.

Leder af hjemmeplejen i Løgstør Christina Secher og Afdelingsleder for Bevilling Voksen/Ældre Vibeke Vad Eriksen deltager ved behandlingen af punktet.

Baggrund

Med det formål at understøtte borgerens selvbestemmelse og oplevelse af sammenhæng i den leverede hjemmehjælp, udmøntede Socialstyrelsen i sommeren 2022 en ansøgningspulje til forsøg med selvvisitation i ældreplejen. Formålet med puljen er at få udviklet og afprøvet modeller for, hvordan ældre borgere og de pårørendes ønsker og behov i højere grad inddrages, og indgår ved visitation og tilrettelæggelse af hjemmehjælp.

Vesthimmerlands Kommune ansøgte om midler til, at kunne gennemføre projektet Borger før opgave. Ansøgningen blev imødekommet med et tilskud i projektperioden 1. november 2022 til 31. december 2025 på ca. 1,4 mio. kr.

Projektets indhold er i tråd med den kommende Ældrelov.

Projektets indhold:

Projekt Borger før opgave omfatter Bevilling Voksen/Ældre samt hjemmeplejen i distrikt Løgstør. Projektets målgruppe er således borgere (og deres pårørende), som er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem.

Projektet er bygget op omkring tre spor:

Spor 1: Et mere fleksibelt samarbejde mellem Bevilling Voksen/Ældre og hjemmeplejen i Løgstør

I dette spor arbejdes med arbejdsgange, der skal styre samarbejdet mellem visitation og hjemmeplejen. Dette skal ske ved at:

  • Visitator sidder hos hjemmeplejen i Løgstør en gang om ugen, og deltager her ved triagemøder.
  • der foretages fælles hjemmebesøg.
  • Planlægger i hjemmeplejen får mulighed for at visitere til konkrete “pakker” af ydelser – i første omgang en “infektionspakke”.

Spor 2: Øget fleksibilitet for borgeren i modtagelse af hjælpen

I dette spor arbejdes der på, at give borgeren bedre mulighed for, at bestemme og få indflydelse på egen hverdag. Dette særligt med fokus på, at informere borgeren om mulighed for, at bytte visiterede ydelser.

Spor 3: Fremtidens myndighedsopgave

I dette spor arbejdes der på, at øge borgerinddragelsen og borgerens indflydelse i visitationen. Dette ved, at udarbejde dialogværktøjer, der understøtter visitators rolle, som faciliterende og coachende.

Der gives på mødet en status på projektet.

Forventet konsekvens

Det forventes, at afprøvede initiativer til at øge borgernes (og deres pårørendes) indflydelse på egen hverdag, samt til at sikre et mere smidigt samarbejde mellem hjemmeplejen og Bevilling Voksen/Ældre, er udrullet i hele kommunen ved projektets afslutning.

Økonomi

Vesthimmerlands Kommune har fået bevilget 1,4 mio. kr. til projekt Borger før opgave.

Procesplan

Projektperioden løber fra 1. november 2022 til 31. december 2025.

For alle tre temaer gælder det, at initiativer præciseres, afprøves og justeres i Løgstørområdet, indledningsvist landområdet og efterfølgende byområdet. Når de forskellige initiativer er afprøvet og justeret skal de implementeres i de øvrige hjemmeplejedistrikter inkl. hos den private leverandør. Dette inden projektperiodens udløb.

Sagen afgøres i

Sundhedsudvalget.

Administrationen indstiller

  • at orienteringen tages til efterretning.
Tidligere artikel
Næste artikel
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler