ForsideMariagerfjordOrientering fra Netværk for natur, kultur og turisme i Mariagerfjord Kommune

Orientering fra Netværk for natur, kultur og turisme i Mariagerfjord Kommune

Orientering fra Netværk for natur, kultur og turisme i Mariagerfjord Kommune

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder møde den 8. januar, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Status fra netværk for natur, kultur og turisme

Orientering fra Netværk for natur, kultur og turisme i Mariagerfjord Kommune.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

 1. At orienteringen tages til efterretning.
  Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 4. december 2023, pkt. 190:
  Punktet blev udskudt – jævnfør dagsordenens godkendelse.

Sagsfremstilling

I 2020 blev Netværk for oplevelser af natur, kultur og turisme nedsat med det formål, at gøre Mariagerfjord Kommune til en vandredestination i særklasse. Netværkets formål understøtter Byrådets vision om at gøre den unikke natur tilgængelig for borgere og besøgende samt at understøtte et aktivt udeliv ved skov, strand og fjord. Derudover bidrager netværkets arbejde til at forløse potentialet i kommunens stedbundne kvaliteter.

En udvikling af disse potentialer fremhæves i Destination Himmerlands turismestrategi 2020-2024, som værende af særlig høj værdi i forhold til at stimulere antallet af besøgende, bosætningskraft og det lokale erhvervsliv på baggrund af et styrket oplevelsestilbud af høj kvalitet.

Netværket er forankret i fagenheden for Teknik og Miljø og fagenheden for Kultur og Fritid. Der er en styregruppe og en arbejdsgruppe med repræsentanter fra relevante fagområder. Derudover er Naturstyrelsen og Destination Himmerland repræsenteret i både styregruppe og arbejdsgruppe.

I 2023 har netværket arbejdet med:

 • Gencertificering af Panoramaruten og fået to ekstra point.
 • En markering af vandreruteforbindelsen fra Hohøj ved Mariager til shelterpladsen Mosely – en rute på 3,9 km. Hermed er der skabt en markeret vandreruteforbindelse mellem Mariager by og stisystemet ved Kastbjerg Ådal en tur på i alt 8 km.
 • Markering af den sidste vandre rundtur i Mariager Frydensbjergruten på 2,5 km.
 • Formidling, herunder en opdatering af bykortet i Mariager i samarbejde med Destination Himmerland, Cittaslow og Mariager Handels- og Turistforening, samt opsigelse af app’en Stiguide Himmerland.
 • Opdatering og udarbejdelse af informationsskilte.
 • Afsøge muligheder for certificering af Mariager Rundt ruten, som Stadtwanderwege efter tysk standard jf. Deutsches Wanderinstitut.
 • Koble netværkets arbejde tæt sammen med arbejdet med Fjordstrategien.
 • I samarbejde med afdelingen Trafik og Anlæg søgt og fået midler fra Dansk Kyst- og Naturturisme til at deltage i projektet om udrulning af et digitalt cykelknudepunktsnetværk, som skal kortlægge kommunens cykelegnede infrastruktur.
 • Arbejdet med Udviklingen af Hærvejen, som Mariagerfjord Kommune deltager i sammen med 14 andre kommuner langs Hærvejen, er forankret i Netværket.
  • Der er blevet arbejdet med en kvalitetssikring af Hærvejen.
  • Dansk Cykelturisme har foretaget en evaluering af rutestrækningen, som blandt andet peger på mulige omlægninger af ruten, hvilket der nu bliver kigget nærmere på.
  • Der er blevet afholdt et orienteringsmøde for interesserede foreninger, private og virksomheder tæt på Hærvejen.

Der er desuden særligt fokus på:

 • Fyrkat som et knudepunkt og et start/stop sted for kommunens etape på Hærvejens cykelrute.
 • Alt på Hjul projektet i Hørby, da det ligger lige på Hærvejen og understøtter et kvalitetsløft af Hærvejen med faciliteter, pausested mv.

Planlagte fokusområder:

 • Mulig certificering af Mariager Rundt ruten.
 • Afsøge mulige ruteforbindelser mellem Katbjerg Odde og Hobro.
 • Opdatering af digitale formidlingsplatforme med særligt fokus på GeoFA (Geografiske Fagdata i GeoDanmark en database på tværs af landets kommuner, hvor data kan trækkes til fx Udinaturen.dk).
 • Ruteomlægninger af Hærvejen.
 • Implementering af Hærvejens kvalitetsstandard.
 • Etablering af Hærvejsperler (en vandre- og en cykelperle).
Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler