ForsideMariagerfjordNye takster på renovation i 2024

Nye takster på renovation i 2024

Nye takster på renovation i 2024

Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune holder møde den 13. december 2023, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Ændringer til takstblad 2024 – Renovation

Der er enkelte ændringer til takstbladet for indsamling af affald hos henholdsvis husholdninger og erhverv.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

  1. At ændringer til takstblade godkendes.

Sagsfremstilling

Der er ændringer til enkelte takster på de vedtagne takstblade for affaldsområdet 2024. Dette af flere årsager, hvorfor ændringerne fremgår særskilt med årsag for den ønskede ændring. Alle ændringer sker i forbindelse med reguleringskørsel i 2024.

Generelt for de samlede takstblade gælder, at de godkendte gebyrer på takstbladene vil kunne komme i anvendelse i løbet af året. Det er dog ikke alle takster, der anvendes i normalsituationer, men nogle anvendes i særlige tilfælde, som eksempelvis dispensationssager. De gebyrer, der opkræves i normalsituationer og som borgere og erhverv derfor kan vælge imellem, fremgår altid af Mariagerfjord Kommunes hjemmeside. Særlige takster fremgår i renovationssystemet og anvendes således kun, hvor det er aktuelt.

Takstblad – HUSHOLDNINGER 2024

Da takstbladet blev udarbejdet var forudsætningen, at de kommunale institutioner skulle håndteres som erhverv dog uden et tillæg for markedspris. Denne forudsætning viser sig først aktuel, når Affaldsområdet selskabsgøres og dermed ikke længere deler CVR-nummer med Mariagerfjord Kommune. De kommunale institutioner og husholdninger / boligforeninger bør således opkræves samme gebyr, hvilket har betydning for 2 af beholdertyperne på takstbladet:

  • Takst for “240 l mad/rest institutioner” ændres fra 1.050 kr. til 998 kr. Der er i alt 103 beholdere af denne type
  • Takst for “400 l beholder – 14. dages tømning – rest” ønskes ændres fra 1.589 kr. til 1.380 kr. Der er i alt 331 beholdere af denne type.

Takstblad – ERHVERV 2024

På det godkendte takstblad mangler gebyr for to beholdertyper. Det er en fejl, at de ikke er medtaget tidligere. Det drejer sig om:

  • 140 l beholder 14 dages tømning – rest – beregnet takst 741 kr.
  • 140 l beholder 14 dages tømning – mad – beregnet takst 846 kr.

Indsamling af affald hos mindre erhvervsvirksomheder ændres 1. januar 2024. Virksomheder har fået tilbudt de beholdere, der anvendes til indsamling af genanvendeligt affald i Mariagerfjord Kommune. Forsyningstilsynet har påtalt, at dette ikke falder inden for hensigten med ordningen. Fremadrettet må kommunen derfor kun tilbyde mindre erhvervsvirksomheder en ordning, der er identisk med standardløsningen for enfamilieboliger – dvs max 2 to-delte beholdere med 3-ugerstømning. De 21 virksomheder, der har større beholdere orienteres pr. brev.

Fra takstbladet forsvinder disse fire beholdertyper:

  • 400 l beholder Metal, Plast og mad- og drikkekartoner
  • 400 l beholder papir og pap
  • 660 l beholder Metal, Plast og mad- og drikkekartoner
  • 660 l beholder papir og pap

Økonomi

Ændringerne har ingen væsentlige konsekvenser økonomisk, da de omfatter forholdsvist få beholdere. Samlet set medfører ændringen en mindreopkrævning på 73.500 kr. i 2024 for husholdninger. Bortfald af de store beholdere (46 stk. i alt) for erhverv vil give en mindreindtægt fra erhverv på 45.900 kr. i 2024.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler