ForsideMariagerfjordNy stor daginstitution i Hadsund afblæst af byrådet i Mariagerfjord

Ny stor daginstitution i Hadsund afblæst af byrådet i Mariagerfjord

Ny stor daginstitution i Hadsund afblæst af byrådet i Mariagerfjord

Byrådet i Mariagerfjord Kommune behandlede på møde den 21. december 2023: Ny daginstitution i Hadsund

I budgetaftalen for 2019-22 tilkendegav Byrådet, at de ønskede at samle de eksisterende daginstitutioner i Hadsund i et nybyggeri. Der blev i forbindelse med beslutningen reserveret 40 millioner kr. i anlægsbudgettet til byggeriet.

Beslutningen om opstart af nybyggeri er af flere omgange udskudt, og det samlede reserverede beløb er reduceret til 20 millioner kr.

Der har i løbet af efteråret 2023 været en proces i Udvalget for Børn og Familie i forhold til, hvordan man bedst muligt understøtter det gode børneliv i Hadsund i forhold til sammenhænge, bygninger m.m.

Indstilling

Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Byrådet:

1. At der træffes beslutningen om ikke at bygge en ny institution i Hadsund, der kan rumme alle de nuværende afdelinger.

Beslutning fra Udvalget for Børn og Familie, 4. december 2023, pkt. 125:
Indstilles godkendt.

Fraværende: Mette Riis Binderup (A)

Beslutning fra Økonomiudvalget, 13. december 2023, pkt. 346:
Indstilles godkendt.
Fraværende: Christian Johnson (C) og Jens-Henrik Kirk (C)

Inddragelse

I løbet af efterårets proces har Forældrebestyrelse, medarbejdere, børn og forældre i Område Øst samt repræsentanter fra Hadsund Skole været inddraget.

Sagsfremstilling

Udvalget for Børn og Familie har i løbet af efteråret 2023 fået input i forhold til:

– bygningsmassen i dagtilbud i Hadsund

– faglige aspekter i forbindelse med overgange, flow i dagtilbud m.m.

– børn, forældre og personales syn på de vigtigste aspekter ved det gode børneliv

På baggrund af disse input har Udvalget forholdt sig til den besluttede plan om at bygge ny institution, samt til principper for tilrettelæggelsen af børneflow i dagtilbud.

Udvalget mener ikke, der er behov for at bygge nyt i Hadsund, men vil hellere bevare de nuværende institutioner, der kan renoveres og opgraderes til det fremtidige børneflow på en hensigtsmæssig og ikke så omkostningsfuld måde. Ved at vælge ikke at bygge nyt følges bæredygtighedsparadigmet at ”det mest bæredygtige er det, vi ikke bygger”. Afhængig af, hvordan og hvor meget der skal ombygges, kan der implicit i projekterne arbejdes med bæredygtighedstiltag f.eks. energibesparelser.

Økonomi

Det blev i Budget 2019 besluttet at afsætte i alt 40 millioner kroner til at samle de fem børnehuse i Hadsund i et nybygget dagtilbud.

Beløbet er flere gange blevet skubbet og reduceret i budgettet og på nuværende tidspunkt er der reserveret 20 millioner kroner i anlægsbudgettet.

Samtidig blev der indlagt en besparelse på drift på 1,5 million kroner fra 2022, men denne besparelse er annulleret i Budget 2022.

Ved at træffe beslutning om, at nybyggeriet aflyses, sikres det, at der ikke skal sættes yderligere penge af til projektet. De 20 millioner kr. i anlægsbudgettet bør fortsat reserveres til de ændringer, beslutningen om ikke at bygge nyt vil medføre i de nuværende bygninger, da det skal sikres, at de nuværende rammer kan opgraderes og indrettes, så man tilgodeser det fremtidige børneflow gennem institutionerne. Efter evt. ombygning kan de resterende midler overføres til anlægsopsparingen.

Ejendomme og Bæredygtighed vurderer, at der er et vedligeholdelsesefterslæb på ca. 1,4 millioner kr. i 2024. Heraf ca. 1,3 mio. kr. til udvendigt og ca. 0,1 mio. kr. til indvendigt vedligehold, samt at der i perioden 2025-2030 vil være behov for yderligere 2,4 millioner kr. til vedligehold. Heraf ca. 1,9 mio. kr. til udvendigt og ca. 0,5 mio. kr. til indvendigt vedligehold. Det indvendige vedligehold står institutionerne selv for. Udgiften til udvendigt vedligehold afholdes af vedligeholdelsespuljen i Ejendomme og Bæredygtighed. Vedligeholdelsesopgaverne vil blive prioriteret sammen med øvrige vedligeholdelsesopgaver i forhold til den samlede bygningsmasse i Mariagerfjord Kommune.

Beslutning

Godkendt.

Fraværende: Jens Riise Dalgaard (A)

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler