ForsideRebildMaksimalt 10 høns: Rebild Kommune præciserer retningslinjer fuglehold

Maksimalt 10 høns: Rebild Kommune præciserer retningslinjer fuglehold

Maksimalt 10 høns: Rebild Kommune præciserer retningslinjer fuglehold

Beslutningssag: Godkendelse af regulativ for fuglehold

Det fremlagte fugleregulativ, som behandles på møde i Teknik og Miljøudvalget den 5. marts 2024, vil præcisere retningslinjerne for fuglehold i byzoner. Retningslinjerne beskriver de bestemmelser, der er til fuglehold, sådan at der opnås en større ensartethed i håndtering af eventuelle klager samt gøre det mere klart overfor dem, der ønsket at have fuglehold og naboer hertil, hvilke krav der stilles. Ligeledes vil det bidrage med en gennemsigtighed og åbenhed overfor kommunens borgere.

Fuglehold er for nogen en del af den bæredygtige tankegang om at dyrke sine egne fødevarer. Som en del af dette er der mange, som gerne vil anvende madaffald til foder for at mindske mængden af affald, der skal bortskaffes.

Indstilling

Forvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget træffer beslutning om vedtagelse af fugleregulativ.Beslutning fra Teknik- og Miljøudvalget, 5. december 2023, pkt. 205:

Udsat, idet sagsfremstilling udbygges, således at hensyn til borgere og ensartet praksis tydeliggøres.

Sagsfremstilling

Forvaltningen har udarbejdet oplæg til regulativ for fuglehold for at tydeliggøre og ensrette reglerne for fuglehold i byzoner. Regulativet vil bidrage til en større gennemsigtighed for kommunens borgere, ved at tydeliggøre rammerne for dem som ønsker at have et fuglehold i byområder. Regulativets bestemmelser er udarbejdet for at sikre naboer til fuglehold mod eventuelle uhensigtsmæssige forhold, herunder f.eks. hanegal samt rotter og uhygiejniske forhold. Forvaltningen vil med regulativet opnå en større ensartet praksis for rammerne for fuglehold.

Det fremlagte fugleregulativ er udarbejdet med afsæt i erfaringer og praksis fra andre kommuner, som tilsvarende har præciseret retningslinjerne for fuglehold i byzoner. Jf. husdyrbrugloven er det tilladt at have op til 30 høns i byzone. Det er almindelig praksis i kommunerne at præcisere reglerne i husdyrsloven gennem regulativer for fuglehold i byzone. Formålet er dels at understøtter dialog og en større ensartethed i håndtering af indkomne klager samt gøre det mere klart overfor dem, der ønsket at have fuglehold og naboer hertil, hvilke krav der stilles. Samlet set kan regulativet bidrage med større gennemsigtighed og åbenhed overfor kommunens borgere.

Regulativet regulerer:
Antal fugle – maksimalt 10 høns.
Støj
Indretning og drift, herunder gødning
Mulighed for forbud og påbud
Mulighed for bøde.

Økonomi
Der er ingen økonomisk konsekvens for Rebild Kommune ved at indføre regulativet.

Regulativet er vedlagt som bilag – BILAG: Regulativ for fuglehold

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler