ForsideRebildLokalplantillægget åbner op for lagervirksomhed: Offentlig høring i vente

Lokalplantillægget åbner op for lagervirksomhed: Offentlig høring i vente

Lokalplantillægget åbner op for lagervirksomhed: Offentlig høring i vente

Teknik og Miljøudvalget i Rebild Kommune holder møde i dag den 5. marts 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er en Beslutningssag: Forslag til lokalplan nr. 65 T2 – Erhvervsområde ved Mercurvej

På baggrund af Teknik- og Miljøudvalgets beslutning d. 29-09-2023 om, at eksisterende planlægning skal ændres for Hobrovej 13A+C, er der udarbejdet et forslag til tillæg 2 til lokalplan nr. 65. Lokalplantillægget giver mulighed for, at en del af området må anvendes til lagervirksomhed i form af depotrum. Der skal tages stilling til, om planforslaget skal sendes i offentlig høring i 4 uger.

Bilag 1 – Oversigtskort
Bilag 2 – Udkast til forslag til lokalplan nr 65 T2
Bilag 3 – Trafikal redegørelse – Hobrovej 13 i Støvring

Text
Teknik- og Miljøudvalget

Generelt for konkrete lokalplaner gælder, at påvirkningen af bæredygtighed er indirekte, idet den reelle påvirkning først sker ved realisering på baggrund af planerne. I dette tilfælde er der dog tale om en ny anvendelse af de eksisterende bygninger, som reducerer CO2-forbrug og påvirkning af den miljømæssige bæredygtighed betydeligt.

Indstilling
Forvaltningen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget at forslag til lokalplan nr. 65 T2 godkendes og sendes i offentlig høring i 4 uger.

Sagsfremstilling
Lokalplanområdet er ca. 6.800 m2 stort, ligger i den nordlige del af Støvring og er en del af et erhvervsområde. Lokalplanområdet er placeret mellem Hobrovej og Mercurvej. Bilag 1 viser lokalplanområdet.

Udkast til forslag til lokalplan nr. 65 T2 kan ses i bilag 2. Planen kan også findes i digital version via links nedenfor:

Udkast til forslag til lokalplan nr. 65 T2 – Erhvervsområde ved Mercurvej: https://rebild.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?LokalplanId=485

Beskrivelse af lokalplanforslag

Formålet med lokalplantillægget er at give mulighed for at anvende området til lagervirksomhed, herunder at kunne bruge en del af bygningen til depotrum.

Lokalplanen fastlægger, at der må anvendes maks. 800 m² til depotrum for at sikre, at områdets udseende bliver bevaret. Det er hensigten, at underetagen anvendes til depotrum, men lokalplanen fastlægger ikke krav om, hvor depotrum skal placeres. Derfor fastsættes krav til vinduesareal, hvis der anlægges depotrum, hvor en facade vender mod Hobrovej. Denne bestemmelse skal sikre, at facaderne mod Hobrovej virker åbne, og vinduerne sikrer variation i udtrykket på facaden.

Der er ingen ændringer på ansøgningen fra bygherre. Bygherre ønsker at opføre depotrum i kælderen.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede d. 29-09-2023, at der skulle udarbejdes en trafikal vurdering, som skulle følge planforslaget. Trafiknotatet kan ses i bilag 3.

Trafiknotatet viser beregninger på den forventede trafikbelastning på Hobrovej. Der er beregnet på trafikmængden fra Hobrovej 13A og Hobrovej 13B. I notatet er det beskrevet, at Hobrovej 13C tilgås fra øst via Mercurvej. Det er beskrevet, at der indrettes 52 private depotrum til udlejning på Hobrovej 13C, som vurderes maks. at blive benyttet/besøgt 1 gang pr. måned pr. rum, hvilket medfører gns. 3,5 bilture for alle depotrummene i døgnet. Konklusionen i rapporten er, at trafikken til og fra Hobrovej vil være stort set uændret.

Ifølge kompetenceplanen kan Teknik- og Miljøudvalget godkende ukomplicerede lokalplanforslag med henblik på offentlig høring. Hvis der ikke kommer relevante høringssvar i høringsperioden, kan endelig ophævelse ske i forvaltningen. Alternativt skal planen ophæves af udvalget. Udvalget orienteres på førstkommende møde under ”Siden sidst” efter en evt. administrativ vedtagelse.

Miljøvurdering
Planen er omfattet af Miljøvurderingsloven. Der er foretaget en screening af planforslagets mulige indvirkning på miljøet. Forvaltningen vurderer, der ikke skal laves en miljøvurdering.

Økonomi
Ingen bemærkninger.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler

error: Indholdet er beskyttet