ForsideMariagerfjordKvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelrute på dagsordenen i Mariagerfjord

Kvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelrute på dagsordenen i Mariagerfjord

Kvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelrute

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder møde den 5. februar 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Kvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelrute

Med det mål at løfte kvaliteten af brugernes oplevelse af Hærvejens vandre- og cykelrute har Udvikling Hærvejens sekretariat i samarbejde med de 15 medlemskommuner udarbejdet Kvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelrute, der stiller fælles mål for kvaliteten af ruten.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At kvalitetsstandarden for Hærvejens vandre- og cykelrute godkendes.

Sagsfremstilling

Brugerne af Hærvejens vandre og cykelrute møder store udsving i kvalitet og frekvens af faciliteter, afmærkning, trafikal sikkerhed og rekreativ værdi langs ruten. For at imødegå denne udfordring er et kvalitetsløft af vandre- og cykelruten derfor et primært indsatsområde i Strategi for udvikling af Hærvejen 2022-2025, der blev vedtaget af Udvikling Hærvejens bestyrelse i 2022.

Visionen er at skabe en rute med lokal værdi og international gennemslagskraft. Med et mål om at løfte rutens sammenhængende kvalitet har to arbejdsgrupper fra medlemskommunerne i 2022-23 udarbejdet Kvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelruter (Kvalitetsstandard Hærvejens vandre- og cykelrute 2023) med et slutmål om realisering af strategiens målsætning om en ikonisk rutekvalitet i 2032.

Nærværende sagsfremstilling er et udtryk for en endelig godkendelse af kvalitetsstandarden ved kommunerne og efterfølgende ved Udvikling Hærvejens repræsentantskab. Det forventes, at kvalitetsstandarden kan godkendes af Udvikling Hærvejens repræsentantskab i marts 2024. Repræsentantskabet består af borgmestrene fra de 15 Hærvejskommuner.

Resultaterne fra en professionel gennemgang af Hærvejens vandre- og cykelrute i efteråret 2023 (Rutegennemgang af Hærvejens cykelrute, Mariagerfjord Kommune 2023) underbygger nødvendigheden af et kvalitetsløft og bidrager med konkrete anbefalinger i den sammenhæng.

Mariagerfjord Kommune er begunstiget med Hærvejscykelruten alene. På en skala fra 0-5, hvor 5 er bedst, får cykelruten gennem Mariagerfjord Kommune gennemsnitskarakteren 3,6. Den samlede Hærvejscykelrute får 3,3.

Hærvejscykelruten i Mariagerfjord Kommune vurderes som komfortabel og let at cykle. Kun enkelte strækninger har lav komfort til gengæld udgør en af disse den dårligst bedømte strækning. Den samlede rute forløber næsten udelukkende på asfalt og opleves relativt flad, selvom dette bidrager til et behageligt underlag, bidrager det også til at ruten opleves en anelse ensformig. Med udtagelse af en enkelt strækning, opleves sikkerhed og tryghed relativt højt på ruten.

Service og forplejningsmuligheder langs ruten vurderes som meget begrænsede, og peges på som et udviklingspotentiale. Et springende punkt er, at ruten løber i udkanten af og ikke gennem Hobro, hvorfor byens services og faciliteter ikke tæller med i vurderingen af ruten. Rutens linjeføring i forhold til Hobro smitter også negativt af på Hobro/Fyrkat som start/stop-sted på etapen i kommunen, da det er en målsætning, at etapernes start-/stopsteder placeres tæt på indkøb, overnatning og offentlig transport det vil sige at Hærvejsruten går gennem en by.

Langs ruten i Mariagerfjord Kommune er der gode muligheder for shelter-overnatninger, men begrænsede muligheder for overnatning i en seng. Også her spiller rutens linjeføring i udkanten af Hobro en rolle.

Baggrund

Udvikling Hærvejen har 15 medlemskommuner, der er indgået i fælles samarbejde om at løfte kvaliteten af de 648 km vandrerute og 448 km cykelrute.

Indfries målene i Kvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelruter vil det betyde et væsentligt løft af Hærvejens kvalitet for brugerne. Skal kvalitetsløftet være sammenhængende for hele ruten er det essentielt, at alle kommuner følger målene i Kvalitetsstandard for Hærvejens vandre- og cykelruter på deres dele af ruten. Med det in mente er det dog ikke muligt at udarbejde en standard for 1.000 km rute uden, at der er strækninger, hvor målene ikke er realistiske at opnå. Det er i denne ånd, at kvalitetsstandarden kan tiltrædes.

Kvalitetsstandarden beskriver en række anbefalede og aftalte mål for kvalitetsløftet af Hærvejen, der har frist i 2026 og 2032. Målene er fagligt funderede i dels certificeringsordninger for vandre- og cykelruter, Vejdirektoratets Principper for de Nationale Cykelruter samt i undersøgelser af brugernes ønsker til, hvordan man får en god oplevelse, når man vandrer og cykler længere strækninger. Målene er sat for indsatser indenfor: Etaper, faciliteter og ophold, services, tryghed og trafik, afmærkning, henvisning og formidling, rutens underlag, rutens omgivelser og rekreative kvalitet, oplevelser og formidling, Hærvejens Perler og kvalitetssikring i driften.

Med ophæng i kvalitetsstandarden arbejder forvaltningen på en handlingsplan der indeholder, hvilke indsatser og aktiviteter et kvalitetsløft af Hærvejscykelruten i Mariagerfjord Kommune skal omfatte. Denne vil blive forelagt Udvalget for Teknik og Miljø til godkendelse senere på foråret.

Økonomi

Det vurderes ikke, at kvalitetsstandarden for Hærvejen i sig selv vil betyde en økonomisk udgift til øget drift og vedligeholdelse af cykelruten set i forhold til den nuværende kvalitetsstandard. For at højne kvaliteten af ruten kan der imidlertid forelægges omlægning af rutens linjeføring, styrket afmærkning, henvisning og formidling samt etableres flere publikumsfaciliteter, hvor eksterne fondsmidler er relevant. Hertil vil det kræves, at der findes kommunal medfinansiering.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler