ForsideVesthimmerlandIgangsætning af planlægning for nyt boligområde vest for Gyvellunden i Aars

Igangsætning af planlægning for nyt boligområde vest for Gyvellunden i Aars

Igangsætning af planlægning for nyt boligområde vest for Gyvellunden i Aars

Vesthimmerlands Kommune står over for en spændende drøftelse og beslutning vedrørende udviklingen af et nyt boligområde vest for Gyvellunden i Aars. Dette projekt er planlagt til behandling den 29. januar 2024 på det kommende udvalgsmøde i Teknik og Miljøudvalget.

Resume: Kommunen har modtaget et projektforslag fra ejendomsselskabet TORAJA ApS vedrørende udviklingen af et nyt boligområde med blandede boligtyper, herunder åben-lav-, tæt-lav- og etageboliger. Forslaget lægges frem til drøftelse og beslutning om det videre forløb.

Baggrund: TORAJA ApS har ansøgt om udarbejdelse af en lokalplan for et område ved Gyvellunden i Aars. Planen omfatter en blanding af boligtyper og strækker sig over cirka 75.000 kvadratmeter. Området, der i dag ligger i landzone, ønskes udviklet til boligformål og vil kræve overgang til byzone.

Forventet Konsekvens: Projektet kræver udarbejdelse af nyt plangrundlag, herunder kommuneplantillæg og lokalplan. Dette starter med en idéfase, hvor relevante hensyn tages til eksisterende beplantning, stier, og områder med drikkevandsinteresser. Planlægningen skal sikre en harmonisk integration af boligområdet i det eksisterende miljø.

Organisering og kommunikation: Administrationen vil, hvis idéfasen igangsættes, udsende et idéoplæg til berørte parter, herunder lodsejere, naboer, foreninger og myndigheder. Høringen forventes at vare to uger.

Lovgrundlag: Projektet er underlagt Planloven.

Økonomi: Udgiftsneutral proces.

Procesplan: Høringssvar fra idéfasen vil blive indarbejdet i planforslagene (kommuneplantillæg og lokalplan). Forslagene vil efterfølgende blive fremlagt til politisk behandling og udsendt til offentlig høring. Endelig vedtagelse sker gennem Økonomiudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.

Afgørelse: Sagen forventes afgjort i Økonomiudvalget via Teknik- og Miljøudvalget.

Administrationens Indstilling: Administrationen indstiller til udvalget at igangsætte udarbejdelsen af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan med en idéfase.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler