ForsideHimmerlandHer undersøger Regionen forurenede grunde og fjerner forurenet jord i 2024

Her undersøger Regionen forurenede grunde og fjerner forurenet jord i 2024

Her undersøger Regionen forurenede grunde og fjerner forurenet jord i 2024

I år udfører Regionen nye undersøgelser for at vurdere, om forurening på 22 grunde i Nordjylland udgør en risiko for grundvandet eller menneskers sundhed. Derudover fjerner Regionen forurenet jord fra 6 grunde.

Undersøgelser og oprydning for 12,8 mio. kr.

I 2024 har Regionsrådet afsat 12,8 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og oprensning af jord- og grundvandsforurening. I Regionens nye indsatsplan prioriteres det, hvor Regionen laver undersøgelser og oprydninger i løbet af året.

Regionen vil lave afgrænsende undersøgelser på 22 grunde, hvor der tidligere er fundet forurening. Undersøgelserne skal være med til at vise, om forureningen udgør en risiko, og om der er behov for senere at rydde forureningen op. Udover disse undersøgelser vil Regionen fjerne forurenet jord fra 6 grunde.

Grundvandet prioriteres højt

De mange forureninger i Nordjylland og resten af landet betyder, at regionerne hvert år må prioritere indsatsen der, hvor risikoen for miljø eller menneskers sundhed er størst:

– Vi har lavet en indsatsplan, som balancerer de forskellige hensyn, vi skal tage højde for i arbejdet med jordforurening både i forhold til menneskers sundhed, når de bor på forurenede grunde, men også for vores fælles grundvand. Vi prioriterer beskyttelsen af vores drikkevand højt, og derfor har vi et særligt fokus på at undersøge grunde, hvor vi ved, der har været anvendt stoffer, som udgør en risiko for grundvandet, siger Lauge Larsen, formand for Udvalg for Klima, Miljø og Bæredygtig Udvikling.

Fokus på pesticider og PFAS

I Regionens indsatsplan for 2024 er der et særligt fokus på pesticider og PFAS, da begge stofgrupper selv i meget små mængder kan ødelægge grundvandsressourcen i et område. Derfor er det vigtigt at skabe overblik over omfanget af problemet i Nordjylland:

– På nuværende tidspunkt har vi ikke et endeligt overblik over omfanget af problemerne med f.eks. PFAS i grundvandet. Vi opbygger dog hele tiden ny viden om både omfanget af forurening men også stoffernes opførsel i jord og grundvand og dermed hvordan, vi bedst muligt sikrer grundvandet i fremtiden, forklarer Anja Melvej, kontorchef for Jord og Vand i Region Nordjylland.

Grundlaget for Regionens indsats på jordforureningsområdet bygger på viden om, hvor i Nordjylland der har været aktiviteter, som kan have forurenet jorden og grundvandet. Ud af de godt 13.500 muligt forurenede grunde, Regionen har kendskab til, er der på nuværende tidspunkt påvist forurening på knap 2.800 grunde. Dette tal ændrer sig hele tiden i takt med, at Regionen hvert år laver ca. 150 indledende undersøgelser på grunde, hvor der er mistanke om forurening.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler