ForsideVesthimmerlandFra slagteri til byfornyelse: Aalestrup bymidte klar til områdefornyelse

Fra slagteri til byfornyelse: Aalestrup bymidte klar til områdefornyelse

Fra slagteri til byfornyelse: Aalestrup bymidte klar til områdefornyelse

Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune holder møde den 6. marts 2024, hvor der bl.a. på dagsordenen er en orientering – Opstart områdefornyelse Aalestrup Bymidte

Der skal udarbejdes et områdefornyelsesprogram for Aalestrup Bymidte – der bl.a. omfatter den tidligere slagterigrund og banearealet – med prioritering af byfornyelsesindsatser i området. Hermed orienteres om proces og organisering i forbindelse med programudarbejdelsen.

Baggrund
I forbindelse med Budget 2024 blev der tildelt yderligere midler til områdefornyelse i Aalestrup Bymidte, således at den samlede ramme er på fire mio. kr.

Effekt Arkitekter – som udarbejdede helhedsplanen “Slagtergårdene” (dec. 2023) for slagterigrunden og banearealet – skal bistå kommunen i forbindelse med udarbejdelsen af områdefornyelsesprogrammet for bymidten.

Med udgangspunkt i eksisterende forhold, byudviklingsplanen “En by i bevægelse” fra 2022 (særligt indsatsområde 1: En levende bymidte) samt helhedsplanen skal programmet skitsere en sammenhængende fremtid på tværs af bymidten, så programmet over tid kan tage form som slagteriområdet udvikler sig. Der er bilagt et oversigtskort (områdefornyelsesplan) med et samlet overblik over temaerne i bymidten fra byudviklingsplanen og helhedsplanen.

Forventet konsekven
Der skal udarbejdes et program for områdefornyelsen, som skal bidrage til at binde bymidten, naturen og kulturen sammen for herigennem at sikre bymidtens sammenhængskraft. Idéer fra byudviklingsplanen og helhedsplanen vil blive gennemgået og indsatser prioriteret i forhold til, hvilke der skal budgetteres med i områdefornyelsen.

Organisering og kommunikation
I forbindelse med udarbejdelsen af programmet er der nedsat en projektgruppe og en styregruppe med repræsentanter fra Administrationen.

Derudover genaktiveres det lokale udviklingsråd m.fl. i Aalestrup, som var sparringspart og med til at kvalificere projektideerne i byudviklingsplanen. Det lokale udviklingsråd er inviteret til en workshop sidst i februar 2024, hvor der med udgangspunkt i byudviklingsplanens indsatsområde vedrørende bymidten og helhedsplanen for det gamle slagteriområde drøftes en mere konkret programmering af de vigtigste nedslagsområder og nødvendige indsatser.

Lovgrundlag
Ingen relevant lovgivning.

Økonomi
Områdefornyelsen på fire mio. kr. er omfattet af Budgetaftalen for 2024.

Procesplan
Effekt Arkitekter og projektgruppen afholdte opstartsmøde i januar 2024, hvor områdefornyelsens overordnede rammer og forudsætninger blev afklaret.

I slutningen af februar 2024 vil der blive afholdt et styregruppemøde, hvor den planlagte proces præsenteres og drøftes. Ligeledes drøftes udgangspunkt for prioritering af nedslagspunkter og temaer for den efterfølgende workshop med det lokale udviklingsråd. Umiddelbart efter styregruppemødet afholdes workshop med Udviklingsrådet.

I løbet af marts og april 2024 fremsender Effekt Arkitekter et oplæg til program, som sendes i høring i Administrationen og i det lokale udviklingsråd.

Herefter drøfter og tilretter projektgruppe og styregruppe områdefornyelsesprogrammet – inden fremlæggelse til endelig vedtagelse i udvalg og Byråd senest i juni måned 2024.

Sagen afgøres i Byrådet via Økonomiudvalget.

Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler