ForsideMariagerfjordForslag til lokalplan med 50 boliger i etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund

Forslag til lokalplan med 50 boliger i etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund

Forslag til lokalplan med 50 boliger i etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder årets første udvalgsmøde den 8. januar. På dagsordenen er der bl.a.:Forslag til lokalplan 191/2024 for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund

Ejeren af Broparken 1, 3, 5, 7, 9 og 11 i Hadsund ønsker at opføre tre etageboliger på op til fire etager på arealet ned mod fjorden.

Ejendommen er omfattet af en lokalplan, som muliggør, at området kan udnyttes til bolig- og centerområde. Ejerens ønsker om etageboliger kan ikke realiseres inden for rammerne af den gældende lokalplan, og derfor har fagenheden for Teknik og Miljø har udarbejdet forslag til ny lokalplan.

Udvalget for Teknik og Miljø skal tage stilling til, om forslag til Lokalplan 191/2024 for etageboligbebyggelse ved Broparken i Hadsund skal sendes i offentlig høring i fire uger.

Indstilling

Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

  1. At forslag til Lokalplan 191 sendes i offentlig høring i fire uger.
  2. At fagenheden for Teknik og Miljø bemyndiges til at godkende forslaget endeligt efter de godkendte retningslinjer, hvis der ikke kommer indsigelser i høringsperioden.

Sagsfremstilling

Baggrund

På baggrund af et ønske fra en projektudvikler om at udvikle et område til etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund, har Marigerfjord Kommune udarbejdet forslag til Lokalplan 191/2024 for etagebebyggelse ved Broparken i Hadsund.

Forslaget indebærer opførelse af 50 boliger med udsigt over Mariager Fjord.

Lokalplanen skal give mulighed for et boligområde med etageboliger op til fire etager med nedtrapning mod Mariager Fjord og nabobebyggelsen på Markussens Bro. Nedtrapningen skal sikre, at byggeriets skala nedbringes mod fjorden samt afstemmes med den eksisterende bebyggelse på Markussens Bro.

Formål

Fagenheden har udarbejdet et lokalplanforslag, hvor der er fokus på at fastsætte områdets anvendelse til boligformål i form af etageboligbebyggelse.

Lokalplanens formål er at sikre, at etagebebyggelsen opføres i højst fire etager, med en nedtrapning i bebyggelsen mod fjorden og nabobebyggelsen. Lokalplanen sikrer, at der er offentlig adgang til lokalplanområdet og til havnearealerne som helhed via grønne områder og stier. Den tidligere lokalplans sigtelinjer mellem bebyggelsen sikres til visuel kobling mellem by og fjord.

Anbefaling af høringsperiode

På grund af lokalplanforslagets begrænsede omfang og kompleksitet anbefaler fagenheden en høringsperiode på fire uger.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser for Mariagerfjord Kommune.

Relaterede artikler

EFTERLAD ET SVAR

Indtast venligst din kommentar!
Indtast venligst dit navn her

Seneste artikler